Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Hledáte školku pro vaše dítě? Víme, podle čeho vybírat

Předškolní věk dává základy pro další rozvoj, ať už v oblasti zdravého životního stylu či znalostí a dovedností. Výběr školky tak hraje významnou roli v tom, na čem bude dítě (nejen) v dalším vzdělávání stavět. Obvykle se rodiče rozhodují především na základě toho, zda je školka blízko, často pak následuje otázka, zda zvolit školku soukromou nebo státní. Co byste ale měli vzít při výběru školky v úvahu?

Zápisy obvykle probíhají v první polovině května, přičemž každá školka si datum určuje sama. Mezi kritéria přijetí patří věk dítěte, adresa bydliště, ale i základní předpoklady předškoláka. Ještě než se do školky půjdete podívat, zkuste si projít oblasti, které byste neměli při jejím výběru opomenout.

  1. Věkově smíšený kolektiv

Pro děti přínosnější, pokud fungují v menší skupince, která umožňuje lépe rozvíjet sociální dovednosti a učitelům pomáhá vnímat potřeby dětí. To vyplývá také z poslední výroční zprávy České školní inspekce, kdy jsou omezující překážkou pro pedagogy právě vysoké počty dětí ve třídách (necelých 40 %) a v přímé souvislosti chápe 45 % pedagogů snížení počtu dětí ve třídě jako silnou potřebu ke zkvalitnění své práce. Často jde také menší počet dětí ruku v ruce s věkově smíšeným kolektivem, který je ať už pro mladší či starší děti, velkým přínosem. Podobně jako u sourozenců se starší děti učí pečovat o mladší kamarády a zároveň se tak učí zodpovědnosti a ohleduplnosti. Mladší děti se naopak mohou přirozeně učit od starších a jsou motivování se jim v dovednostech vyrovnat. „V menším smíšeném kolektivu se dobře rozvíjejí také sociální kompetence dětí, protože komunikují v menší skupině a učí se efektivně řešit konflikty,” říká Tereza Valkounová z Asociace lesních mateřských škol. Naopak ve třídách, kde bývají děti rozděleny podle věku, se zamezuje tomu, aby se děti přirozeně učily jedno od druhého. Navíc podle ČŠI vzdělávání v mateřských školách vycházelo z individuálních možností, schopností a zájmů dětí pouze v necelých 40 procentech.1

  1. Vzdělávací cíle jsou stejné, cesta ale jiná

Výchovně-pedagogický směr je při výběru stěžejní, protože se promítá také do dalších aktivit, které školka poskytuje. Školky se liší  školním vzdělávacím programem, ale vzdělávací cíle jsou stejně závazné pro všechny a mateřské školy s alternativním vzdělávacím programem jsou pod kontrolou České školní inspekce. Mezi nejznámější patří montessori a waldorfská pedagogika a lesní školky, s tím, že se tyto směry mnohdy prolínají. Vzdělávací systém montessori klade důraz na individualitu dítěte, a preferuje posílení sebedůvěry, ale také schopnost přirozeného učení v životě. Walfdorské školky kladou důraz na citový a morální vývoj dítěte. Z hlediska organizace je život ve školce podmíněn rytmem roku, týdne a dne. Rostoucí oblibě se těší také lesní školky, kde děti tráví 70-90 % času venku za každého počasí. „V lesních školkách jsou děti uvnitř pouze na oběd a odpočinek a mají tam uložené náhradní oblečení. Vzdělávání probíhá v přírodě, kde mají děti mnoho příležitostí k pohybu, objevování i klidné práci,” přibližuje chod školky Tereza Valkounová. Výhodou lesních školek je také zapojení mužů – konkrétně je jejich poměr 13 %. Pro porovnání, muži tvořili ve školním roce 2020/21 jen 0,66 % pedagogických pracovníků mateřských škol.

  1. Dostatek pohybu není samozřejmost

Čas strávený venku má na děti veskrze blahodárný vliv. Venku děti mohou objevovat stále nové podněty, a učit se skrze vlastní zkušenost a probouzet tak kreativitu a motorické dovednosti. Je dokázáno, že čas strávený ve venkovním prostředí snižuje problémy s chováním, jako je hyperaktivita, v některých případech lze pozorovat zlepšení příznaků ADHD. V přírodě není žádný krok stejný a to má prokazatelný vliv na rozvoj kognitivních funkcí a mozku, což podporuje proces učení, ale také imunitu, kdy se děti díky pobytu venku stávají otužilejší a odolnější. V období předškolního věku je potřeba pohybu ještě výraznější, kdy by děti měly mít prostor alespoň pro 3 – 4 hodiny spontánního pohybu (běhání, házení, skákání apod.) denně. Každá mateřská škola má povinnost nabízet dětem čas venku – ať už na zahradě nebo vycházkami do okolí. Podle poslední výroční zprávy České školní inspekce byl však pobyt venku ve 20 % mateřských škol neúměrně zkracován, kdy netrval v dopoledních hodinách zpravidla ani 2 hodiny.3 Proto je dobré si ověřit, jak k této oblasti konkrétní školka přistupuje.

4.    Je to také o vás

V případě výběru školky je důležité si ujasnit, co jako rodič očekáváte. Jste časově vytížení a potřebujete, aby bylo o dítě postaráno celý týden? Nebo si můžete dovolit s dítětem zvykat postupně a nevadí vám si ho vyzvedávat již v 15.30? Chcete se částečně podílet na chodu školky a zapojit se do komunity rodičů? Některé školky si během roku vystačí s vánoční besídkou, jiné ale  vyžadují větší zapojení rodičů, ať už v podobě brigád v areálu školky (například úprava zahrady), či spolupráce při přípravě akcí pro děti. Pro děti jsou takové akce zpestřením běžného rytmu a zároveň šancí lépe poznat rodiny jejich kamarádů. Když poznáte rodiny lépe, můžete si vzájemně v mnohém vypomoci – ať co se týká sdílení dopravy, vzájemného hlídání dětí, či pořádání společných akcí, kde budete sdílet materiální věci (bazárky oblečení, knih) nebo odborné dovednosti (účetnictví, právní služby, divadlo…) a vzájemně si tak pomáhat. Toto je typické pro tzv. komunitní školky, které se dětem stávají širší rodinou a přátelství často přetrvávají i dále po přechodu do školy.

Nepřijali vás?

Mateřské školy se musely v uplynulých letech vypořádat s náporem dětí z populačně silných ročníků. Ani dlouhodobě se však situace nezlepšuje, přičemž celkem bylo podle SRČ ve  školním roce 2021/2022 odmítnuto přes 46 tisíc dětí (vyhověno bylo 125 tisícům žádostem). Nejpalčivější situace je v Praze, dále ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Toto číslo naznačuje, že kapacitní potíže minulých let stále nejsou v některých lokalitách vyřešeny. Pokud dostanete po zápisu rozhodnutí o nepřijetí dítěte, nevěšte hlavu. Zákon vám dává možnost se proti rozhodnutí do 15 dní odvolat. Po zápisech rodiče často volí z více možností a díky tomu se může uvolnit místo tam, kde si přejete. Když ani tak nebylo dítě přijato, zajděte do školky osobně a požádejte o zařazení na seznam čekatelů. Obejděte i ostatní školky a ptejte se, zda nemají volné místo. Někdy se uvolní v začátku školního roku.

Autor: Stanislav Makovický, Zdroj: Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2021/2022. Praha: Česká školní inspekce. ISBN 978-80-88087-65-6. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(5), Titulní fotka: Pixabay.com/Westfale