Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Kristovy uzdravující zázraky

Kristovy uzdravující zázraky jsou události a příběhy spojené s Ježíšem Kristem, které jsou popsány v Novém zákoně Bible. Tyto zázraky ukazují Ježíšovu moc a božskou povahu a jsou často spojovány s uzdravením nemocných a nemocí. Některé z nejznámějších Kristových uzdravujících zázraků zahrnují:

  1. Uzdravení nemocného slepce: Ježíš uzdravil muže, který byl od narození slepý. Příběh tohoto zázraku je popsán v Janově evangeliu (Jan 9:1-7).
  2. Vzkříšení Lazara: Ježíš vzkřísil Lazara, který byl mrtvý již čtyři dny. Tento úžasný zázrak je popsán v Janově evangeliu (Jan 11:38-44).
  3. Uzdravení nemocné ženy: Žena, která trpěla krvácením po dlouhou dobu, byla uzdravena, když se dotkla Ježíšova rouška. Tento příběh se nachází v evangeliu podle Matouše (Mat 9:20-22).
  4. Uzdravení chromého muže: Ježíš uzdravil muže, který byl chromý a nemohl chodit. Příběh tohoto zázraku je popsán v Markově evangeliu (Mk 2:1-12).
  5. Uzdravení slepce u rybníka Siloam: Ježíš uzdravil slepce, který šel umýt své oči v rybníku Siloam. Tento příběh se nachází v Janově evangeliu (Jan 9:6-7).
  6. Evangelium podle Lukáše vypráví, jak se Ježíš setkal s pohřebním průvodem vycházejícím z městské brány ve městě Naim. Dotkl se mohyly, na níž leželo tělo chlapce, a řekl: “Vstaň!”. Mrtvý se posadil a začal mluvit.

Tyto uzdravující zázraky jsou významnou součástí křesťanské tradice a symbolizují Ježíšovu lásku, milosrdenství a moc uzdravovat. Věří se, že tyto zázraky ukazují na Ježíšovu božskou povahu a jeho schopnost přinášet naději a uzdravení lidem.

Autor: Stanislav Makovický, zdroj: Redakce, Readers Digest, Titulní obrázek: Pixabay.com/Didgeman