Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Měli Neil Armstrong a Buzz Aldrin instrukce, co mají dělat, kdyby nemohly opustit Měsíc kvůli poruše? Jaký byl nouzový plán mise?

Nemůžu teď najít citaci, ale údajně na otázku, co by dělal, kdyby mu zbývaly 2 hodiny kyslíku a LM by neodstartoval, Armstrong odpověděl, že by poslední 2 hodiny strávil tím, že by se ho snažil opravit. To zjevně nebyla odpověď, kterou tazatel chtěl. Šlo mu o metafyzickou, introspektivní odpověď. To nebyl Armstrongův (a v podstatě ani žádný jiný přístup zkušebního pilota/astronauta).

Naštěstí byla konstrukce výstupního motoru LM docela jednoduchá. Byl hypergolický, což znamenalo, že dokud palivo proudilo směrem k okysličovadlu, vznítilo se. Jak se někdo výše zmínil, byl zde problém s jističi, který museli překonat.

Existovalo více způsobů, jak to udělat, a předpokládám, že v posledním případě bych si dokázal představit Buzze, jak drží dva dráty u sebe, aby udržel ventily otevřené, zatímco Armstrong s tím létá ručně.

zdroj a autor: Quora, Titulní obrázek: Pixabay.com/Yuri_B