Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Neuvěříte, co a koho nacházeli „zlatokopové“ ve středověkých latrínách

Pro některé dnešní badatele není archeologie latrín (studium obsahu toalety) jen informativní, ale také skutečnou pokladnicí – ať už páchnoucí nebo ne. Archeologii lze oprávněně označit za pravděpodobně „nejšpinavější“ z historických věd, jak záživně popisuje na blogu Švýcarského národního muzea Elias Flatscher, odborný asistent středověké archeologie na univerzitě v Curychu a vědecký pracovník v Agentuře pro výzkum archeologické půdy ve švýcarské Basileji.

Původ slova privilegium už nezapomenete

„Latríny“ jsou šachty nebo jámy vyztužené zdmi nebo roubením, které přijímaly odpad ze záchodů (tzv. „privilegií“, výhoda toalety je zde zřejmá). Tyto šachty, rozšířené v pozdním středověku, musely být v pravidelných intervalech vyprazdňovány. Tuto špinavou práci vykonávala samostatná profesní skupina osob s nižším společenským postavením, jejíž praktikující byli také – ne bez ironie – označováni jako „zlatokopové“. 

Nepopsatelné aroma

Dnešní archeologie jen výjimečně obtěžuje zápach někdejšího obsahu, protože proces kompostování je obvykle dokončen – pokud latrína nebyla pod hladinou podzemní vody, v takovém případě mohou archeologové oprávněně mluvit o „nepopsatelném aroma“!

Zlatos*r z nejmenšího pokoje

Na první pohled může být překvapením, kolik z neobvyklých nálezů skončilo v latríně, popsuje archeolog Flatscher . Je zde několik kategorií. Na jedné straně se v těchto „univerzálních zařízeních na likvidaci odpadu“ záměrně likviduje kuchyňský i obecný odpad. Na druhou stranu se často věci prostě ztratily v této „nejmenší místnosti“. Bývaly to i cenné předměty, jako jsou plné peněženky a podobně – možná právě toto bylo původem příslovečného označení rozhazovačného člověka neboli „chčijícího /seroucího své peníze“ (německy Geldscheisser).

Svědectví vydané šachtou

V neposlední řadě sloužily latríny jako záměrný úkryt – nejedna oběť středověké vraždy byla nalezena ukryta právě v záchodě. Obsah latríny je však pouze momentkou doby po jejím posledním vyprázdnění. Kompost – a nálezy v něm obsažené – se obvykle rozhazoval na polích a v zahradách jako hnojivo.

Autor: Samo Buk, zdroj: https://blog.nationalmuseum.ch. Náhledová fotografe: Pixabay.com/ivabalk