Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Nová studie zjistila souvislost mezi pozorováním Yettiho a populací medvědů

V nové studii publikované v časopise Journal of Zoology upozornil výzkumník Floe Floxon z Lidové zoologické společnosti v Pittsburghu na nápadnou souvislost mezi počtem pozorování Yettiho v určitém státě USA a tamní populací černých medvědů.

Zjistil, že na každých 1 000 medvědů se počet pozorování Yettiho zvýší o 4 %.

Rozhodně není bezdůvodné si představovat, že by se černý medvěd mohl zaměnit za Yettiho. Navzdory svému jménu mohou mít tato zvířata srst v různých barvách a jejich tendence chodit někdy vzpřímeně po dvou nohách by mohla způsobit, že by medvěd na dálku vypadal jako dvounohý tvor podobný opici.

Přesto však samotní černí medvědi nemohou vysvětlit fenomén Yettiho, protože v některých případech se v amerických státech, kde populace černých medvědů vůbec není, stále vyskytuje značné množství pozorování Yettiho.

“S nárůstem populace černých medvědů se očekává nárůst počtu pozorování sněžného muže,” napsal Floxon.

“V roce 2006 připadalo ve všech státech a provinciích po zohlednění lidské populace a rozlohy lesů v průměru přibližně 5000 medvědů na jedno pozorování sněžného muže.”

“Na základě statistických úvah je pravděpodobné, že mnoho údajných sněžných mužů jsou ve skutečnosti nesprávně identifikované známé formy. Pokud je Yetti na místě, může to být medvěd.”

Autor: Stanislav M., zdroj: Ars Technica, Titulní obrázek: Pixabay.com/CharlVera