Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Podle nové teorie vesmír existoval věčně

Vědci nyní pracují s novou teorií, podle které vesmír neměl žádný počátek. Současně přijímaný model předpokládá, že vesmír se zrodil před 13,8 miliardami let. Vše, co bylo tehdy soustředěno do jediného bodu nekonečné hustoty zvaného singularita, se začalo šířit exponenciální rychlostí. Tuto událost nazýváme Velký třesk.

Dnes, ale vědci přijímají radikálně nový model, podle kterého vesmír neměl žádný počátek ani konec a existoval vždy. Jejich teorie přijímá prvky kvantové mechaniky i obecné relativity a bere v úvahu i temnou hmotu a temnou energii – dvě kosmologické záhady, se kterými současné hypotézy nedokážou pracovat. Nový model zároveň nepočítá s ideou singularity, takže vylučuje koncept, že by vesmír vznikl z jediného bodu. Z tohoto důvodu se ani v budoucnu nemůže zhroutit, což teorie Velkého třesku předpokládá.

„Velký třesk je nejzávažnějším problémem teorie relativity, protože právě v tomto bodě se láme mnoho názorů jednotlivých fyziků,“ uvádí spoluautor studie Ahmed Farag Ali.

Autor: Petr Vyskočil, zdroj: toughtco, Titulní obrázek: Pixabay.com/spirit111