Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Tohle byste měli vědět, pokud uvažujete o fotovoltaice. Například velikost systému. A kdy se nevyplatí

Fotovoltaické panely jsou skvělým způsobem, jak využít sluneční energii k výrobě elektřiny. Jestliže uvažujete o fotovoltaickém systému, měli byste zvážit několik důležitých faktorů:

 1. Umístění a expozice: Je klíčové umístit panely na místo s co největším množstvím slunečního záření během dne. To znamená minimalizovat stínění od stromů, budov a dalších překážek.
 2. Velikost systému: Zjistěte, kolik elektřiny spotřebuje váš domov průměrně za den. Na základě toho můžete odhadnout velikost fotovoltaického systému, který potřebujete.
 3. Náklady a návratnost investice: Fotovoltaické systémy mohou být nákladné, ale mohou také výrazně snížit vaše účty za elektřinu a přinést dlouhodobou úsporu nákladů. Zvažte náklady na instalaci, údržbu a návratnost investice.
 4. Regulace a povolení: V mnoha oblastech vyžaduje instalace fotovoltaických systémů povolení. Zjistěte si místní předpisy a regulace a zjistěte, jaké povolení budete potřebovat.
 5. Údržba: Fotovoltaické panely vyžadují minimální údržbu, ale je důležité pravidelně kontrolovat jejich stav a odstraňovat případné nečistoty, které by mohly snížit jejich účinnost.
 6. Záruka a servis: Zkontrolujte, jaké jsou záruční podmínky pro vaše solární panely a zjistěte, jaký servis je poskytován v případě problémů.
 7. Ekologické a energetické výhody: Fotovoltaické systémy jsou šetrné k životnímu prostředí a mohou výrazně snížit emise skleníkových plynů.

Pokud zvážíte tyto faktory a důkladně si promyslíte své možnosti, může fotovoltaický systém být skvělou investicí pro váš domov i pro životní prostředí.

Pro koho se fotovoltaika nevyplatí?

Fotovoltaika se může jevit jako nevyhovující volba pro některé jednotlivce nebo situace z několika důvodů:

 1. Finanční návratnost: V některých regionech může být pořízení a instalace solárních panelů stále poměrně nákladné. Pokud je cena elektřiny v dané oblasti relativně nízká, může trvat delší dobu, než se investice do solárních panelů vyplatí.
 2. Stínění a poloha domu: Pokud má dům stíny z blízkých stromů, budov nebo geografických prvků, může to snížit efektivitu solárních panelů. Stejně tak, pokud je poloha domu nevhodná pro získávání dostatečného množství slunečního záření, může být fotovoltaika méně efektivní.
 3. Krátkodobé plány nebo pronájem: Pokud plánujete se brzy přestěhovat nebo pokud jste nájemníkem, investice do solárních panelů nemusí být ideální, protože návratnost investice může překročit váš časový rámec v daném domě.
 4. Omezení místních zákonů a předpisů: V některých oblastech mohou platit omezení týkající se instalace solárních panelů, buď kvůli stavebním předpisům, ochraně historických budov nebo jiným místním předpisům.
 5. Technologické omezení: V některých případech může technologie fotovoltaiky neposkytovat dostatečný výkon nebo účinnost, zejména v oblastech s velmi málo slunečního záření.
 6. Dostupnost alternativních zdrojů energie: V některých případech může být využití jiných zdrojů obnovitelné energie, jako je větrná energie nebo hydroenergie, vhodnější než solární energie v závislosti na místních podmínkách a potřebách domácnosti.

Je důležité provést důkladnou analýzu, abyste určili, zda je fotovoltaika pro vás vhodná volba.

Autor: Stanislav M., zdroj: ratedpower, Titulní obrázek: pixabay.com/schropferoval