Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

USA se chystají odhalit průlom v jaderné fúzní energii

Jaderná fúze, často považovaná za svatý grál výroby energie, je stejný proces, který produkuje energii na Slunci a funguje tak, že spojuje jádra vodíku dohromady za vzniku helia.

Na rozdíl od jaderného štěpení, které je spojeno s inherentním rizikem roztavení, je fúze mnohem čistší a bezpečnější, zatímco vodíkové palivo používané v procesu je tak hojné, že je prakticky neomezené.

Zatímco fyzici se pokoušejí postavit funkční reaktor pro jadernou fúzi za účelem výroby energie již více než 60 let, úspěch vždy zůstával lákavě nedosažitelný.

To se však může brzy změnit po zprávě, že fyzici v Lawrence Livermore National Laboratory v Kalifornii poprvé uspěli v dosažení čistého energetického zisku v experimentu s jadernou fúzí zahrnujícím lasery.

Tato zpráva je obzvláště vítaná v době, kdy mnoho zemí zažívá nedostatek energie, i když může nějakou dobu trvat, než bude možné postavit životaschopnou elektrárnu pro jadernou fúzi.

I při schopnosti produkovat více energie, než je potřeba k provozu, by fúzní reaktor pravděpodobně musel vyrábět 100krát více energie, než spotřebuje, aby byl komerčně životaschopný.

zdroj: Reuters, Titulní obrázek: Pixabay.com/wilhei