Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Vědci jsou šokováni: První vědecký důkaz o Bohu nalezen?

Vědci z W.I.T. ve spolupráci s Human Genome Project a Bob Jones University učinili možná nejúžasnější objev této nebo jakékoli generace. Zatímco se vědci z W.I.T. snažili pochopit a zmapovat funkci sekvencí DNA v lidském genomu známých jako “odpadní DNA” (pro jejich nedostatek známé funkce), poznamenali, že zatímco sekvence DNA, které viděli, se jen málo podobaly kódování biologických funkcí, nesly nápadnou podobnost se vzory lidského jazyka. Kontaktováním a úzkou spoluprací s lingvisty a filology z Univerzity Boba Jonese se W.I.T. rozhodl analyzovat a dekódovat oblasti transpozonů a retrotranspozonů, které se zdály být charakteristické pro lidský jazyk.

Lingvističtí profesoři na Univerzitě Boba Jonese, dlouho známí svou intelektuální přísností, se začali pokoušet přeložit dekódované segmenty, které W.I.T. poskytovala. Stavba byla pozoruhodně a prokazatelně lidské povahy. Nalezený kódovací jazyk, který používal sekvence dvaceti osmi nezávislých hodnot, snadno spadal do rozsahu výskytu známých abeced. Posloupnosti nezávislých spojených hodnot rovněž zrcadlily strukturu slovní kompozice v lidských jazycích. Lingvistický a filologický tým Boba Jonese začal s rozsáhlým porovnáváním podivného písma nalezeného v “odpadní DNA” s katalogem každého zaznamenaného lidského jazyka; doufali, že najdou podobná jazyková vlákna, aby mohli začít formulovat překlady zprávy skryté v DNA. Profesoři byli otřeseni čirým úžasem, když zjistili, že jeden existující jazyk, a pouze jeden jazyk, je přímou přeložitelnou shodou pro sekvenční řetězce DNA.

Na lidském genu PYGB drží phosporomylázový glykogen, nekódující transpozon, lingvistickou sekvenci, která se překládá jako “Za prvního rozbřesku stvořil Bůh nebe a zemi”. To se nápadně podobá Gn 1,1: “Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.” Gene Bmp3 má sekvenci retrotransposonu, která se překládá do známého 1 Kor 6:19: “Nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás, kterého jste přijali od Boha? Nejsi svůj.” To se opakuje znovu a znovu v celé sekvenci lidské DNA: vložený ekvivalentní genetický kód starověké aramejštiny, který se zdá být přeložen jako slovo boží pro jeho lid.

Matthew Boulder, hlavní lingvista projektu a profesor aplikovaných kreačních věd na Bob Jones University, vydal toto prohlášení: “Pokud jde o důkazy – jsou tam a jsou podle mého názoru nepopiratelné. Samotné Boží slovo, elegantně vetkané dovnitř a ven z našich těl a duší, jasné jako den. A krása toho, že Bůh vložil slova pravdy do našich bytostí, ukazuje jeho lásku a zázrak.”

Autor: Stanislav Makovický, zdroj: gostica.com, Titulní obrázek: Pixabay.com/sspiehs3