Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Virginia Tigheová, která tvrdí, že žila předchozí život jako Bridey Murphyová v Irsku 19. století

Bridey Murphyová byla postava, kolem které se vyvinula jedna z nejznámějších případů “zpětné inkarnace”. Případ Bridey Murphyové se stal známým v 50. letech 20. století.

Zprvu to začalo jako příběh Virginia Tigheové, amerického domácího hospodářství, která v hypnóze tvrdila, že žila jako irská žena jménem Bridey Murphyová v 19. století. Tighe podala podrobné informace o Bridey Murphyové, včetně jejího života v Irsku a imigrace do Spojených států.

Příběh Virginia Tigheové/Bridey Murphyové se stal masově sledovaným a vedl k mnoha diskusím o možnosti předchozích životů a existenci reinkarnace. Nicméně, později se objevily pochybnosti o autentičnosti příběhu. Zdá se, že mnoho informací poskytnutých pod hypnózou bylo zkreslených nebo chybných a historické záznamy nekorespondovaly s tvrzeným životem Bridey Murphyové.

Případ Bridey Murphyové zůstává zajímavým studijním příkladem, ale mnoho lidí ho dnes bere spíše jako příběh, který ukazuje na sílu lidské představivosti a hypnózy než na důkaz reinkarnace.

Autor: Stanislav M., zdroj: history , Titulní obrázek: Wikimedia Commons / Public Domain