Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Víte, které čisticí prostředky byste nikdy neměli kombinovat a proč?

Protože kombinace některých čisticích prostředků může mít katastrofální následky. Proč?

Při kombinaci některých čisticích chemikálií může vzniknout velmi toxická směs.

Čistič toalet a bělidlo

Jedno umytí běžným čisticím prostředkem na toalety nemusí stačit k vyčištění dlouho nečištěné nebo staré toalety. V takovém případě je lákavé dokončit práci pomocí bělidla. Kombinace čističe toalet a bělidla je však nebezpečná, protože při ní vzniká plynný chlor. Informuje studie.

U zdravých lidí způsobuje vdechování těchto plynů kašel, podráždění nosu a krku a dýchací potíže. Vážné problémy s dýcháním však hrozí astmatikům, lidem s chronickou obstrukční plicní nemocí nebo jinými plicními chorobami. Pokud pracujete s bělidlem, nemíchejte ho s ničím jiným.

Bělidlo a čpavek

Jedním z nejčastějších příkladů kombinace chemických látek v domácnosti je použití bělidla a čpavku. Chlorové bělidlo, které se nachází v bělidlech na praní, některých dezinfekčních prostředcích a čisticích prostředcích na toalety, ve směsi s čpavkem, který se nejčastěji nachází v čisticích prostředcích na okna, vede k nebezpečné chemické reakci. Produkuje toxické výpary plynného chloraminu. V závislosti na koncentraci může být smrtelná.

Bělidlo a ocet

Nebezpečné je také míchání čistého chlorového bělidla nebo výrobků na bázi bělidla a bílého octa, čisticího octa nebo netoxických roztoků na bázi octa. Vzniká plynný chlor, který způsobuje podráždění dýchacích cest, pálení a slzení očí.

Pokud se vám to stane, otevřete okna a jděte ven na čerstvý vzduch. Sledujte své příznaky a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Autor: Stanislav Makovický, zdroj: mojdom.sk, goodhousekeeping.com, Titulní obrázek: Pixabay.com/Mimzy