Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Záhady Sibiřského „Údolí Smrti“ Sibiřského UFO

V rozsáhlé oblasti řídce osídleného Jakutska na Sibiři nacházíme podivné kovové konstrukce a důkazy o ničivých explozích podobných jaderným výbuchům, které se opakují každých šest nebo sedm století.

Roztroušené tajemné kamenné předměty rozeseté hluboko do permafrostu jsou rozesety po celé oblasti. Jejich přítomnost na povrchu prozrazují pouze skvrny zvláštní vegetace. Starý název oblasti je Uljuju Čerkečech, což lze přeložit jako „Údolí mrtvých“.
Jakutové dlouhá léta obývali tuto odlehlou oblast, která hrála a stále hraje důležitou roli v osudu nejen civilizace, ale planety jako takové.

Po shromáždění velkého množství novinek a různých materiálů jsme se rozhodli informovat vás o něčem, co může změnit svět kolem nás a naše místo v něm, pokud lidstvo dokáže přijmout to, co je zde uvedeno.

Oblast, o které si budeme povídat, lze popsat jako rozlehlé bažiny, které se střídají s téměř neschůdnou tajgou, její rozloha je více než 100 000 kilometrů čtverečních. Zajímavé pověsti kolují o kovových předmětech neznámého původu, které se nacházejí po celém okolí.

Abychom objasnili cokoli, co vedle nás téměř nepozorovaně existovalo, a abychom dali vzniknout těmto legendám, musíme se ponořit do historie této oblasti a objevit její pověry a legendy. Podařilo se nám obnovit určité prvky místní paleotoponymie, které ohromujícím způsobem odpovídají starým legendám.

V dávných dobách bylo Údolí smrti součástí nomádské cesty, kterou používali Evenkové. Vedla z Bodaibu do Annybaru a na pobřeží Laptevského moře.

Do roku 1936 na této trase obchodoval obchodník Savinov. Když živnost skončila, obyvatelé se postupně odstěhovali.

Nakonec se starý obchodník a jeho vnučka Zina rozhodli přestěhovat do Siuldiukaru. Někde v oblasti mezi dvěma řekami známé jako Cheldju („železný dům“ v místním jazyce) ji stařec zavedl k malému, mírně zploštělému načervenalému oblouku, za kterým se spirálovitě vinulo několik kovových místností, kde strávili noc. Zinin dědeček řekl, že pokoje byly v létě teplé, dokonce i během nejchladnějších zim.

V minulosti se mezi místními myslivci našli odvážlivci, kteří v těchto halách přespávali. Později však vážně onemocněli a ti, kteří tam spali několik nocí za sebou, brzy zemřeli.

Jakutové řekli, že to místo je „velmi špatné, bažiny a zvířata tam nechodily“. Umístění těchto staveb znali pouze staří muži, kteří byli v mládí lovci a tato místa často navštěvovali. Žili kočovným životem a znalost specifik této oblasti – kam se dalo jít a kam ne – znamenalo rozdíl mezi životem a smrtí. Jejich potomci začali žít sedavým způsobem života, takže tyto znalosti z minulosti byly ztraceny.

V současnosti o existenci těchto staveb svědčí pouze historická místní jména, která se částečně dochovala, a různé pověsti.

zdroj: ceskezpravy.eu, Dailymysteries.com, Titulní obrázek: Archiv