Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Tags: ,

Zajímavý projekt bikesharing oslovil skoro 10 tisíc nových uživatelů

Město Brno spustilo pilotní projekt na podporu sdílených kol, který trval od 11. dubna do 30. září. Již zná své výsledky. Celkem se uskutečnilo více než 102 tisíc jízd s průměrnou délkou 16 minut – a nejčastějším cílem byly Lužánky.

Podle serveru cosedeje.brno.cz, který přinesl výsledky projektu, využití sdílených kol kopíruje běžné křivky dopravního chování. Lidé na ně nasedali především ráno a poté v odpoledních a večerních hodinách, kdy počet výpůjček dosahoval maxima. Více se jezdilo v pracovní dny, špička pak připadla na středu.

Nejčastěji cyklisté mířili k parku Lužánky – kde najdete také jedno z prvních virtuálních parkovacích míst. Ráno se zase dopravovali více do velkých kancelářských center, jako je Vlněna či Zbrojovka. Délka jedné cesty se pohybovala okolo 16 minut a nejpopulárnější byla sdílená kola v létě. Celkově nejvytíženějším měsícem byl srpen.

Autoři projeku následně pomocí dotazníku od 700 uživatelů zjišťovaly silné a slabé stránky projektu a také jejich osobní motivace při využívání bikesharingu. Polovina respondentů jezdila na sdílených kolech i před zahájením městské podpory a hodlá tento způsob dopravy užívat i nadále. Druhá polovina začala s bikesharingem díky zmíněné dotaci. U téměř 50 % jízd posloužila sdílená kola jako náhrada za městskou hromadnou dopravu.

Výsledkem projektu je zjištění, že je nutné zlepšovat bezpečnou infrastrukturu pro cyklisty, což byl nejhůře hodnocený faktor a zároveň bariéra ochoty používat sdílená kola častěji. Cenný je také seznam tipů s návrhy, kde by mělo být možné bicykly odkládat.

Autor: Štefan Čambal, il.foto: pixabay.com/photos/bike-bicycle-wheels-bicycle-wheels-190483/

Tags: