Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Životně důležitý ekosystém a útočiště podmořského života v ohrožení. S lidskou pomocí lze osud korálů zvrátit

Korálové útesy tvoří jeden z nejrozmanitějších ekosystémů na planetě. Pro spoustu Evropanů symbolizují exotickou podívanou v turisticky atraktivních oblastech, v nichž se kocháme pohledem na křišťálově čisté a pestrobarevné moře. Korálové útesy však hrají mnohem důležitější úlohu. Slouží jako útočiště obrovského množství mořských živočichů a hrají zásadní roli v prosperování života jak v moři, tak na zemi. Jaké kroky můžeme podniknout, abychom zamezili jejich úplnému vyhynutí?

Korálové útesy aneb kolonie živočichů

V současné době je podle odhadů na 280 000 m² mořského dna pokryto korálovými útesy. To pro představu odpovídá velikosti zhruba 39 fotbalových hřišť. Tvoří sice jen zlomek oceánu – méně než 1 %, poskytují ale domov a útočiště 4 000 různých druhů (25 %) mořských živočichů. Koráli bývají často mylně označovány za rostliny či kameny. Ve skutečnosti jsou to však živočichové, kteří společně žijí ve velkých skupinách zvaných kolonie. Korálovým útesům se nejlépe daří v hloubkách do 70 metrů, kam snadno proniká sluneční světlo.

Jak korálové útesy (ne)prospívají:

Příliš mnoho tepla

Jedním z velkých rizik ohrožující korálové útesy je zvyšující se teplota vody a UV záření, které způsobuje jejich blednutí. K tomu dochází proto, že mořské řasy v reakci na vyšší teplotu vody začnou produkovat nadbytek kyslíku. Aby korál přežil, vypuzuje řasy ze svého útočiště, což pro něj představuje ztrátu živin a oslabení. Dlouhotrvající teplotní výkyvy vody však většinou způsobí uhynutí celého útesu.

Neohleduplné lidské zásahy

Mezi nejvíce ohrožující vlivy patří činnost člověka. Ta se negativně podepisuje především chemickým znečištěním, škodami způsobenými loděmi a čluny, ilegálním sběrem korálů a nadměrným rybolovem, který často používá dynamit. Osudový vliv má i rozvoj masové turistiky, potápění a rostoucí obliba mořské akvaristiky. Před covidová čísla ukazují, že oblasti, kde se korálové útesy nacházejí, během dovolené navštívilo přibližně 71 milionů lidí ročně.

Textové pole: Věděli jste, že 
…z chemických sloučenin nalezených v mnoha druzích žijících na korálových útesech se vědci snaží vyvíjet nové léky a doplňky stravy? V budoucnu se můžou používat např. jako náhrada antibiotik proti rezistentním bakteriím a jako nové doplňky stravy. 
Silné bouře a cyklóny

Korálové útesy poskytují domov pestrému množství mořských živočichů a jejich záhuba by se negativně podepsala na ztrátě bohaté biodiverzity. Na zdravých korálech je však ekonomicky závislá i půl miliarda lidí, která se živí rybolovem. Korálové útesy také plní důležitou roli při ochraně pobřežních komunit před bouřemi a přívaly vody. Působí jako nárazník a jsou schopny zabránit pobřežní erozi.

Udržitelný seznam věcí

Než vyrazíte na cesty, sepište si seznam věcí, které s sebou budete potřebovat. Zamezíte tak kupování zbytečností a tvoření dalšího odpadu. S sebou si zabalte ekologické kosmetické prostředky, které jsou ke korálům a dalším mořským živočichům šetrnější. Nezapomeňte na minerální opalovací krémy označovány jako „reef safe“ nebo „reef friendly“. Neobsahují škodlivé chemikálie a jsou k mořskému světu šetrnější. Snažte se také snížit spotřebu přibalením vlastní láhve na vodu a nerezových boxů na jídlo.

Nešlapejte na korálové útesy

Pro někoho se to může zdát jako samozřejmé, ale ne každý to respektuje. Stoupáním na korálové útesy se podílíme na jejich poškození. Během mořských sportovních aktivit proto stoupejte pouze na kameny či dno. Je to bezpečnější jak pro vás, tak i pro korál.

Nekupujte korálové suvenýry

Nesbírejte ani nekupujte suvenýry z korálů a jiných mořských živočichů i pokud najdete jejich mrtvé schránky na pláži. I prázdné mušle hrají v rámci celého ekosystému důležitou roli, korál je navíc veden v CITES seznamu ohrožených druhů živočichů, a to platí i pro jejich mrtvé schránky. Pokud si z dovolené chcete odvést suvenýr na památku, podpořte místní cestovní ruch pořízením dárku z udržitelných zdrojů.

Ekologicky šetrný potápěčský kurz

Ne všichni potápěči mají stejný respekt k mořskému světu a udržitelným přístupům. Pokud se během dovolené rozhodnete, že byste rádi zkusili potápění, vyhledejte si kurzy, které pracují zodpovědně a které podporují udržitelnou ochranu korálových útesů.

Nekotvěte nad korálovými útesy

Zakotvení lodě nad korálovými útesy může vážně ohrozit mořské dno. K ukotvení využívejte vyvazovacích bójí, nebo nalezněte kotviště bez korálových útesů. Pokud se zachytíte kotvou o korálový útes, nesnažte se o vyrvání násilím. Raději se ponořte pod vodu s výstrojí a uvolněte kotvu ručně.

zdroj: Cites, Sheba, Autor: Stanislav Makovický, Titulní obrázek: Freepik.com