Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

12 zajímavostí o druhé světové válce, které jste možná nevěděli. Například, že Poláci měli ve své armádě medvěda

Druhá světová válka si vyžádala téměř 85 milionů obětí, což je počet srovnatelný s počtem obyvatel dnešního Německa. Největší ozbrojený konflikt v dějinách začal v roce 1939, kdy Německo pod vedením diktátora Adolfa Hitlera napadlo Polsko. O několik dní později Polsko napadl také Sovětský svaz. Někteří však za počátek druhé světové války považují až vpád Japonska do Mandžuska v roce 1931.

Hlavními příčinami byla nespokojenost s Pařížskou smlouvou, extrémní vlastenectví, hospodářský úpadek a následné posílení fašismu a komunismu, diktatury a neúspěch appeasementu.

15 zajímavostí o druhé světové válce:

Poslední japonský voják se vzdal až v roce 1974

Hiroo Onoda byl zpravodajský důstojník japonské armády, který se proslavil svým odhodláním bojovat za svou zemi – i 29 let po skončení války. Onoda byl 26. prosince 1944 vyslán na filipínský ostrov Lubang. Dostal rozkaz zabránit nepřátelským útokům a bez ohledu na cokoli se nikdy nevzdat ani si vzít život. Vojáci, kteří měli vyšší hodnost a kteří již byli na ostrově, mu snahu o splnění tohoto úkolu zmařili, což mělo za následek jejich smrt. Onoda byl počátkem roku 1945 posledním ze čtyř vojáků, kteří na místě přežili.

Odhodlaný voják nařídil ústup do džungle. O kapitulaci Japonska se nedozvěděli, přestože v říjnu 1945 viděli leták oznamující konec války. Těmto informacím nedůvěřovali a Onoda se na několik dalších let ocitl v džungli sám. Poslední voják, který tam byl s Onodou, zemřel v roce 1972.

Němci během holocaustu zavraždili téměř 20 milionů lidí

Předpokládá se, že němečtí nacisté během holocaustu zavraždili 17 milionů lidí, některé zdroje však uvádějí až 20 milionů. Zhruba 6 milionů z nich byli Židé, 5,7 milionu sovětští civilisté a k hrůzným statistikám se přidávají sovětští váleční zajatci, Poláci, Srbové, invalidé, Romové, svobodní zednáři, Slovinci, homosexuálové, španělští republikáni, svědkové Jehovovi a další skupiny lidí, jejichž etnický původ, náboženství, politické přesvědčení a sexuální orientace byly v očích nacistů nepřijatelné.

Proti Hitlerovi se postavil jeho synovec

William Patrick Stuart-Houston se narodil jako William Hitler v roce 1911. Byl synem Aloise Hitlera – Rakušana a nevlastního bratra Adolfa Hitlera a Irky Bridget Dowlingové. William se narodil v Anglii, ale později se přestěhoval do Německa, kde mu strýc Adolf sehnal práci v bance. Jejich vztah však nebyl nejlepší a William se v roce 1939 přestěhoval do USA. Tam si změnil jméno a nakonec sloužil u amerického námořnictva.

Gándhí poslal Hitlerovi dopis

V období před druhou světovou válkou napsal Mahátma Gándhí řadu dopisů několika světovým vůdcům, v nichž je vyzýval k uzavření míru. V červenci 1939 napsal dopis také Hitlerovi, kterého oslovil “Drahý příteli”. Gándhí v něm Hitlera žádal, aby zastavil nadcházející válku. Dopis se však k Hitlerovi nikdy nedostal – byl údajně zabaven britskou vládou.

Poláci měli ve své armádě medvěda

Wojtek byl syrský medvěd, kterého si jako mládě koupili polští vojáci v roce 1942. Byl oficiálně přijat za vojáka a později byl dokonce povýšen na desátníka. V bitvě o Monte Cassino pomáhal Wojtek nosit bedny s municí a použitými náboji z fronty zpět do zásobovacího prostoru. Po válce byl medvěd z armády vyřazen a až do své smrti v roce 1963 žil v edinburské zoo.

Winston Churchill prohrál poválečné volby

Během druhé světové války bývalý britský premiér Winston Churchill mobilizoval britský lid a dovedl zemi k vítězství. Proto se očekávalo, že bude v parlamentních volbách v roce 1945 znovu zvolen premiérem. Překvapivě však neuspěl a zvítězil Clement Attlee z Labouristické strany.

Fanta vznikla v nacistickém Německu

Coca-Cola byla v Německu velmi oblíbená, ale během druhé světové války nebyla kvůli americkému obchodnímu embargu k dispozici. Max Keith, který vedl německou pobočku společnosti Coca-Cola, chtěl přijít s nápojem, který by v zemi nahradil hnědý kolový nápoj.

Američané přejmenovali hamburgery

Oblíbené jídlo Američanů i lidí na celém světě – hamburgery – bylo během druhé světové války přejmenováno. Jejich název zněl příliš německy. Američané je tedy přejmenovali na liberty steaky.

Nejmladšímu vojákovi bylo pouhých 6 let

Sergeji Aleškovi bylo pravděpodobně pouhých 6 let, když byla zavražděna jeho matka a starší bratr. Malý Sergej utekl do lesa, kde ho našli průzkumníci Rudé armády. Vzali ho s sebou, poskytli mu lékařskou péči a major Michail Vorobjov chlapce později adoptoval. Přestože se Sergej stal součástí armády, bojů se nezúčastnil. Roznášel dopisy a noviny a rozdával vojákům vodu, náboje a granáty.

Potraviny byly v Německu na příděl již před válkou

Válka znamená také nedostatek potravin, a tak tomu bylo během druhé světové války v mnoha zemích světa. V Německu však byly potraviny na příděl kvůli úsporným opatřením již před válkou. Není překvapením, že vysoce postavení Němci neměli s přídělovým systémem potravin žádný problém a pravidla nedodržovali.

Hitler měl židovského přítele

Bernhardine Nienau, přezdívaná Bernile, byla dívka, která se v sedmi letech spřátelila s Hitlerem. V roce 1933 byla se svou matkou a dalšími návštěvníky v Hitlerově rezidenci a upoutala jeho pozornost. Pěstovaly přátelství a Bernile mu často psala dopisy. Dívce se také říkalo Vůdcovo dítě – německý vůdce se s touto přítelkyní sblížil navzdory tomu, že její matka – a tedy i Bernile – byla Židovka. Přátelili se až do roku 1938, kdy Hitlerův osobní tajemník Martin Bormann vůdci řekl, aby s dívkou přerušil kontakty.

Na území Československa zahynulo v důsledku války 345 000 lidí. Z toho bylo až 277 000 Židů.

Autor: Stanislav M., zdroj: mediafeed.org, Titulní obrázek: Pixabay.com/leninscape