Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Archeologové objevili biblické město Libnah

Od roku 2009 vědci studují pozůstatky starověké vesnice na místě vykopávek zvaném Tel Burna, které se nachází 20 km jihozápadně od Jeruzaléma, v oblasti, která byla kdysi strategickou hraniční oblastí mezi starověkým Izraelem a Pelištejci ze západu.

I když archeologické naleziště Tel Burna poskytlo vědcům důležité archeologické nálezy, skutečná identita místa byla dlouho nejistá.

“O identifikaci místa se diskutovalo více než sto let,” řekl Dr. Itzhaq Shai, ředitel Tel Burna Excavation Project to Popular Archaeology.

Starověké město Libna hrálo významnou roli v několika pasážích Starého zákona. Mojžíš a Izraelité navštívili toto starověké město během exodu. (33: 20-21) Jozue a izraelská armáda dobyli Libnu během dobývání Zaslíbené země (Jozue 10:29-30), načež bylo město předáno potomkům Árona a kněžím (Jozue 21:13). Paralipomenon 21:9-10 se Idumejci a obyvatelé Libny vzbouřili proti Joramovi, ničemnému judskému králi.

Odborníci se shodují na tom, že lokalita Tel Burna byla v biblických dobách důležitým místem, a to zejména díky své poloze a pozemkům, které z ní činily nejen strategickou polohu, ale také velmi produktivní polohu.

“Starověká Libna se nacházela v nížinné oblasti, která byla v době železné hranicí mezi judským královstvím a Pelištejci,” uvádí webová stránka Excavation Project v Tel Burně a poznamenává, že to byla “úrodná oblast, která podporovala zemědělskou produkci, oblast byla známá jako obilnice jihu.

Průzkum v roce 2009 poskytl vědcům potřebné podrobnosti, aby se mohli domnívat, že město bylo důležitým subjektem jak v době bronzové, tak v době železné.

Stále existuje určitá nejistota, zda je toto místo skutečně skutečným místem starověkého města Linah, ale většina archeologů a badatelů se shoduje, že toto je nejpravděpodobnější scénář, i když k dnešnímu dni existují i další kandidáti, kteří naznačují umístění starověké Libny, včetně nedalekého Tel Zayit.

Autor: Stanislav Makovický, zdroj: Ancient-Code, Titulní obrázek: Pixabay.com/JamesDeMers