Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Československá pohraniční stráž Tomáše při útěku zmrzačila! 34 let čekání na odškodnění

Bylo 20. července 1989, pouhých 112 dní před pádem Berlínské zdi. Thomas Bartsch (tehdy 23 let) se rozhodl utéct z východního do západního Německa přes Československo. Byl však chycen pohraniční stráží a postřelen do kolena. Zůstal doživotním mrzákem. Za to mu nyní Ústavní soud přiznal odškodnění; mohl by dostat téměř půl milionu korun.

Thomas spolu se svým přítelem Petrem uprchl z východního Německa přes Československo do Německé demokratické republiky jen několik týdnů před překvapivě bleskovým pádem železné opony a zhroucením komunistických režimů ve střední Evropě. “Myslel jsem si, že útěk do západního Německa přes Československo bude jednodušší než útěk z NDR,” vysvětloval později Bartsch.

Při naivním pokusu o překročení drátů byl však u Zruby na Domažlicku tehdy mladý chlapec úmyslně postřelen svými vrstevníky, československými pohraničníky.

Z dokumentů vyplývá, že při dopadení stál mladík zády k hranicím a vzdal se s rukama nad hlavou. Nikoho přitom neohrožoval. Přesto ho jeden z pohraničníků úmyslně střelil z bezprostřední blízkosti samopalem do kolena a doživotně ho zmrzačil.

“Přiběhl pes a dva vojáci. Nerozuměli jsme, co říkají, stáli jsme s rukama nad hlavou. Stáli za námi. Najednou se ozvaly výstřely, dávka ze samopalu, a já jsem v obrovských bolestech padl na zem,” poznamenal Bartsch.

Thomas, který je nyní uznávaným zubařem ve Schwarzenbachu, jen 20 kilometrů od Asche, se po 30 letech prostřednictvím Platformy evropské paměti a svědomí dozvěděl, že může v České republice požádat o soudní rehabilitaci.

Soud v Domažlicích shledal, že byl neoprávněně pronásledován za pokus o opuštění Československa. Ministerstvo spravedlnosti pak Tomášovi vyplatilo skandální odškodné za nezákonné omezení osobní svobody ve výši 1 027 Kč, které soud později zvýšil na směšných 5 550 Kč.

Nespravedlnost po 34 letech utnul až Ústavní soud, který se nyní Bartsche zastal. Nařídil české justici, aby mu poskytla přiměřené odškodnění. V novém soudním řízení tak může zastřelený muž doufat, že dostane 476 350 Kč, které požaduje od českého státu.

“Stíhání tohoto trestného činu mělo silný politický charakter,” uvedl soudce Vojtěch Šimíček.

Autor: Stanislav Makovický, zdroj: stcity.sk, wikipedia.org, Titulní obrázek: Pixabay.com/652234