Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Chrliče na střechách nejen Notre – Dame

Chrliče mají fascinující a spletitou historii, která má hluboké kořeny v architektuře, mytologii a umění. Tato jedinečná stvoření, která často zdobí střechy a zdi gotických katedrál a dalších historických budov, poutají představivost již po staletí.

Původ a účel


Architektonická úloha: Chrliče vznikly ve středověké Evropě, především v období gotiky (12. až 16. století), a sloužily jako ozdobné chrliče vody na budovách, které odváděly dešťovou vodu od stěn a základů stavby.

Mytologické kořeny: Termín “chrlič” je odvozen z francouzského slova “gargouille”, což znamená hrdlo nebo jícen, což souvisí s bublavým zvukem vody, která těmito postavami prochází. Chrliče měly často podobu groteskních bytostí, které kombinovaly prvky zvířat, lidí a fantastických bytostí.

Vlastnosti a charakteristiky


Groteskní vzhled
: Chrliče jsou známé svým groteskním a fantastickým vzhledem, často zobrazují bytosti, které jsou směsicí různých zvířat, lidí a mýtických bytostí. Vyznačují se hrozivým výrazem, přehnanými rysy a často zastrašujícím postojem.

Symbolika: Kromě funkčního účelu plnily chrliče v architektuře i symbolickou roli. Věřilo se, že odhánějí zlé duchy, chrání budovy, které zdobí, a působí jako strážci nebo hlídači.

Umělecký vývoj


Různé formy: Chrliče mají nejrůznější podoby, které ukazují kreativitu a umělecké umění různých kultur a časových období. Někteří se podobají tradičním lidovým bytostem, zatímco jiní mají jedinečnější a abstraktnější podobu.

Kulturní vlivy: Chrliče ovlivnily různé formy umění, literatury a popkultury. Objevují se v mnoha příbězích, filmech a uměleckých dílech a často jsou zobrazováni jako mystické a magické bytosti.

Současný význam


Ochrana architektury: Moderní stavební techniky sice odstranily potřebu funkčních chrličů, ale na mnoha historických budovách se tyto sochy stále nacházejí kvůli jejich estetickému a historickému významu. Snahy o zachování těchto staveb a jejich jedinečných ozdob jsou zaměřeny na jejich zachování.

Význam pro popkulturu: V současné kultuře jsou chrliče stále populární, často se objevují v literatuře, filmech, videohrách a televizních pořadech. Jejich tajemný a strašidelný půvab nepřestává uchvacovat diváky po celém světě.

Chrliče představují fascinující průsečík architektury, mytologie a umění. Tyto groteskní, ale podmanivé sochy zanechaly nesmazatelnou stopu v historii a dodnes lidi fascinují a inspirují.

Autor: Stanislav Makovický, zdroj: Ancient-origins, ceskezpravy, Titulní obrázek: Pixabay.com/kkolencik