Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Děti cizinců na českých školách: V MŠ a na ZŠ jich přibývá, středoškoláci se vzděláním ale předčasně končí. V čem jim pravidla hází klacky pod nohy?

Na školách v Česku přibývá dětí cizinců. Podle nevládní neziskové organizace META podporující žáky s odlišným mateřským jazykem, jejich počet vrostl za posledních sedm let téměř o polovinu. Jejich vzdělávání ale často končí předčasně. Podle dat organizace nechodí do školy více než polovina osmnáctiletých, pro které není čeština mateřským jazykem.

V minulém školním roce navštěvovalo české základní školy přes 26 a půl tisíce cizinců, střední necelých 9 a půl tisíce, napsala pro server Radio Prague International Katka Brezovská. „Počty dětí z ciziny na mateřských a základních školách v Česku rostou. Nerostou ale na středních školách,“ konstatuje Kristýna Titěrová, programová ředitelka organizace META.

Složité dosažení střední školy

Pro vstup na střední školy podle ní existuje pro ně spousta bariér – nedostatečná podpora ve výuce češtiny na základních školách i neexistující jazyková příprava před vstupem na střední školy. Proto mladí cizinci často neprojdou sítem jednotných přijímacích zkoušek na střední školy.

„Ty jsou (jednotné přijímací zkoušky) rozhodně náročné také pro rodilé mluvčí. To znamená pro naše žáky s odlišným mateřským jazykem je to veliká bariéra a potvrzují to i ředitelé a učitelé základních škol. A maturita z českého jazyka je stejná jako pro rodilé mluvčí. A je opravdu na vysoké jazykové úrovni,“ vysvětlila Českému rozhlasu Michaela Jiroutová z organizace META.

Třetina 17letých nedochází do škol

Podle dat z ministerstva školství ukončí maturitní obory středních škol úspěšně a v řádném termínu pouze čtyři z deseti žáků s cizí státní příslušností (oproti sedmi z deseti úspěšných žáků s českým státním občanstvím).

Z dat organizace META vyplývá, že třetina sedmnáctiletých cizinců žijících v Česku už nechodí do školy. Stát tím podle odhadu sociologů přichází ročně až o 2 a půl miliardy korun.

Přitom podle Kristýny Titěrové naučit jednoho cizince česky tak, aby zvládnul výuku a uspěl na trhu práce, stojí asi 28 tisíc korun.

Nový systém výuky

Ministerstvo školství chystá od září nový systém výuky češtiny pro cizince, který počítá s intenzívní jazykovou přípravou.

„V základním vzdělávání bude pokračovat koncept krajem určených škol. Jazykovou přípravu budou moct žáci absolvovat dopoledne, z výuky ostatních předmětů budou uvolněni. Rozsah podpory bude minimálně 100 a maximálně 200 hodin. Podle orientačního vstupního testu,“ vysvětlila Českému rozhlasu mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Podle zástupců škol a nevládních organizací by pomohli také dvojjazyční asistenti pedagoga a návod potřebují třeba i školské poradny.

Podle organizace META by ale měla podpora směřovat i do středních škol. Organizace sama pořádá mimo jiné roční přípravný kurz češtiny před vstupem na SŠ, který podle ní v českém vzdělávacím systému zatím výrazně chybí.

Autor: Samo Buk, Zdroj: www.english.radio.cz. Náhledová fotografie: Anilsharma26/Pixabay.com