Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Evropané včetně Čechů jsou původem vlastně Ukrajinci, odhalila DNA izolovaná z kostí 69 dávných Evropanů

První nositelé indoevropských jazyků migrovali do středu, na západ i sever Evropy z euroasijského pásu stepí sahajícího od Ukrajiny po Mongolsko. Začalo to před více než sedmi tisíciletími.

Vyplynulo to z analýzy DNA izolované z kostí 69 dávných Evropanů, kteří žili před 3000 až 8000 lety. Uskutečnilo ji 39 vědců z Austrálie, Maďarska, Německa, Ruska, Španělska, Švýcarska, Švédska a USA. Tým vedl genetik David Reich z Harvard Medical School v americkém Bostonu. Výsledky byly zveřejněny v roce 2015 v prestižním týdeníku Nature

Mlčenliví svědci

Genetické údaje o zmíněných 69 Evropanech vědci zkombinovali s již zveřejněnými stejnými údaji o dalších 25 dávných lidech. Tři žili koncem starší doby kamenné (paleolit) v Rusku, sedm bylo evropských lovců-sběračů a patnáct evropských farmářů. Vznikla tím unikátní databáze dědičných znaků 94 prehistorických mužů a žen od lovců-sběračů (až 43 000 let př. n. l. až po člověka z doby železné žijícího kolem roku 900 př. n. l.)

Stepní alternativa

DNA svědčí pro jednu ze dvou hlavních teorií o Indoevropanech v Evropě. Jejich stepní původ nově podpořila i dosud nejpodrobnější lingvistická analýza, kterou před pár týdny zveřejnil tým Willa Changa z University of California v Berkeley.

Poznámka: Název step vznikl v ruštině pro travnaté formace mírného pásu.

Touto teorií je příchod dávných Indoevropanů z oblasti kurhanové kultury. (Kurhany jsou uměle navršené pahorky ve stepích, většinou skrývající hrobky.) Alternativou je takzvaná anatolská teorie, migrace Indoevropanů z Anatolie ve vnitrozemském Turecku.

Začalo to před více než sedmi tisíciletími

DNA zmíněných 69 Evropanů vypovídá, že před 7000 až 8000 lety se v Německu, Maďarsku a Španělsku objevily blízko příbuzné skupiny dávných zemědělců z Blízkého východu (nejbližší jsou jim dnešní Sardiňané ), odlišné od místní. Území Ruska tehdy obývala jiná skupina lovců-sběračů. Byli to blízcí příbuzní Sibiřana před 24 000 let, jehož úplnou DNA se podařilo dekódovat loni.

Před 5000 až 6000 lety pak nastalo v téměř celé Evropě oživení lovců-sběračů. Jejich geny se začaly šířit zemědělským obyvatelstvem. Výjimkou bylo právě Rusko. A před 4500 lety se odehrála rozsáhlá migrace z východní periferie Evropy do jejích středových oblastí. Uskutečnili ji představitelé jamnajské kultury kurhanů. Obývali takzvanou Severopontskou step v Rusku, na Ukrajině a v Moldavsk

Přivezlo nás kolo

Staří Indoevropané byli pastevci skotu z travnatých oblastí severně od Černého a Kaspického moře. Do Evropy se podle všeho rozšířili po vynálezu kola pomocí vozů tažených voly. Zřejmě to doprovázelo zdomácnění koní. (Koně se nejprve zapřahali do vozů, zejména válečných; jezdit na nich se sedlem, třmeny a uzdou se začalo až později.)

David Reich s kolegy upozornil, že nové výsledky nevypovídají o původu indoevropských jazyků v jihovýchodní Evropě a Asii. Zkoumaní ale patřili do skupin, které po odčlenění od nositelů protoindoevropského jazyka vytvořily většinu indoevropských jazyků v Evropě (pozn. Proto-Indo-Evropan je teoretizovaným společným předkem Indoevropské jazykové rodiny).

Západ potkal Východ

Z výzkumu vyplývá i to, že v rozpětí dob před 8000 až 5000 lety se západoevropské a východoevropské populace vyvíjely po odlišných liniích. Do kontaktu vstoupily až před 4500 lety. V archeologických nálezech se to projevilo takzvanou kulturou lidu se šňůrovou keramikou, jejíž nositelé se usadili ve velké části střední Evropy.

Autor: Petr Vyskočil, Zdroj: www.teraz.sk, nationalgeographic, podle Nature advance online publication z 3.3. 2015; Komuniké Universitat Autònoma de Barcelona z 4.3. 2015; The Lead z 3.3. 2015, Titulní obrázek: Pixabay.com/andriish22