Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Vyhynulý druh tasmánského tygra by mohl být brzy vzkříšen: Vědci získali vzorek RNA

Tasmánští tygři se kdysi proháněli po křovinách australského ostrovního státu Tasmánie, ale i po australské pevnině a Nové Guineji. Jako masožravý vačnatec
byl tylak, známý také jako tasmánský vlk, ve volné přírodě vrcholným predátorem s významnou úlohou v ekosystému. Tento vačnatý savec však byl před téměř 100
lety vyhuben, přičemž největším faktorem úbytku druhu se stal lov člověkem. Pokrok v oblasti genetiky však podle zpráv umožnil vědcům potenciálně vzkřísit
tasmánského tygra poté, co získali jeho vzorek RNA. V současné době jsou vědci blízko ke vzkříšení tasmánského tygra 87 let poté, co poslední příslušník tohoto
druhu uhynul v roce 1936 v zoologické zahradě Beaumaris v Hobartu v Tasmánii, i když studie v časopise Science of The Total Environment tvrdí, že údajná či
nepotvrzená pozorování naznačují, že tento druh žil ještě několik desítek let, což je více, než se vědci a ochránci přírody původně domnívali.


Podle organizace Conservation International plánuje texaská biotechnologická společnost Colossal Biosciences přivést tasmánského tygra zpět pomocí
bezprecedentní technologie editace genů zvané CRISPR. Aby bylo možné tohoto monumentálního úkolu dosáhnout, bude DNA z dochovaných exemplářů
integrována do genomu jednoho z nejbližších žijících příbuzných vyhynulého tasmánského tygra: příslušníků čeledi Dasyuridae. Tato čeleď vačnatců pochází z
Austrálie a Nové Guineje a zahrnuje tasmánské ďábly, vombaty, tygříky, krtky vačnaté a hnědé anteciny.


Ačkoli nám dávná historie říká, že tasmánští tygři byli kdysi hojně rozšíření po celém světě, tento druh přibližně před 2000 lety záhadně zmizel, s výjimkou již
zmíněného ostrova Tasmánie. Zatímco v novodobé historii se tygříkům dařilo, jejich populaci ohrozila evropská kolonizace Austrálie na konci 18. století. Podle
Australského národního muzea (NMA) žilo v době evropského osídlení kontinentu přibližně 5 000 tasmánských tygrů a k rychlému vyhynutí tohoto vačnatce vedlo
několik faktorů, například nadměrný lov, zhoršení životního prostředí a nemoci.

Autor: Petr Vyskočil, zdroj: Npr.org, Titulní obrázek: Wikimedia Commons/Daylife.com – Public Domain, Fotografie dvou samců tasmanskych tygrů (dospělý v pozadí a mládě v popředí) pořízená 27. září 1911 v Beaumaris Zoo (SB) v Hobartu v Tasmánii