Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Historicky neobjasněná záhada Betlémské hvězdy

Božské znamení, tak vnímají křesťané Betlémskou hvězdu. Tento biblický pojem, zapsaný v Matoušově evangeliu, je zahalen mnoha otazníky, na které se snaží najít odpovědi mnoho odborníků po celém světě.   

Co když ale způsobilo něco jiného tuto zářivou hvězdu nad Betlémem? Jednalo se o kometu, výbuch sopky nebo dokonce o UFO? Co se mohlo tehdy odehrát?

Tak praví bible…

V současnosti patří symbol Betlémského světla neodmyslitelně k období adventu. Tradice síří myšlenku pokoje, přátelství a míru. Podle bible se jedná o jasnou a zářivou hvězdu, která se objevila na obloze při narození Krista.

Hvězda svým zářením přivedla ke králi Herodovi, do Jeruzaléma, tři mudrce z Východu, kteří králi zvěstovali novinu o narození nového vladaře. Herodes vyzval mudrce, aby hvězdu následovali. Ta je dovedla až do Betléma k jesličkám, kde se poklonili malému Ježíškovi a předali mu své dary. Tím se tak Betlémská hvězda stala symbolikou Vánoc.  

A co když tomu bylo jinak?

Ne všichni se spokojí s touto proslulou verzí podle bible. Existuje více verzí o Betlémské hvězdě, které se snaží vyvrátit nebo dokázat svou pravdu – pomocí svých argumentů, bádání nebo vědeckých analýz.

Možné teorie výskytu Betlémské hvězdy:

1. Podle starověkých Řeků:

– se jednalo jednoznačně o jasnou kometu, která se opravdu objevila na obloze jako zpráva o narození Ježíše.

2. Někteří vědci věří, že:

– se jednalo o UFO. Své teorie zakládají na základě analýzy Písma svatého, v němž jsou psané zmínky o jasném objektu, který byl spatřen na obloze během celého dne, a ani o kousek se nepohnul směrem na západ, tak jako jiné hvězdy.

3. Podle Johannese Keplera:

– slavného astronoma, se jednalo o kolizi a následnému sloučení dvou planet v naší sluneční soustavě.

4. Verze z Oxfordské univerzity:

– vědci se zase domnívají, že se jedná o možný výbuch sopky.

5. Astronomové:

– se přiklánějí spíše k teorii o konjunkci Jupitera a Saturna v souhvězdí Ryb, které se opakují v 19letém cyklu. V době biblického úkazu byla prý výjimečná – trvala téměř celý rok a byla trojnásobná.

Kde je pravda?

Mnoho verzí – mnoho otázek. Ať už je kterákoliv verze, alespoň z části, reálná a pravdivá, je velmi malá pravděpodobnost, že by se tato záhada někdy objasnila s jasnými důkazy a neprůstřelnými argumenty. Co myslíte? Ke které z verzí se přikláníte vy sami?

Autor: Kateřina Grežďová, zdroj: ifenomen.cz, redakce

Titulní obrázek: Svatí Tři Králové Svatý – Obrázek zdarma na Pixabay