Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

K čertu, jakého je čert vlastně pohlaví? A kdo je levou a pravou rukou Lucifera?

Otázka původu čerta je poměrně komplikovaná, protože zřejmě došlo ke kombinaci několika různých vlivů, které mohly ovlivnit jeho výslednou podobu. Postavy různých démonů jsou spojeny již s dávnými dobami, pro které bylo charakteristické pohanství, píše Alexandra Čekanová ve své bakalářské práci Postava čerta v lidové a autorské pohádce vydané na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.  

Démoni měli blízko k čárům

Tito démoni původně byli „personifikací přírodních sil.“ Zdeněk Váňa ve své publikaci Svět slovanských bohů a démonů uvádí, že démoni měli různá jména, jako byl například běs, který podobně jako čert nabyl hrůzostrašného významu především ve výsledku působení křesťanství, původně totiž slovo čert měl blízký vztah především k čarování.

Blízkost čerta s bohem Panem, Faunem, Héfaistem a slovanským Velesem

Pan je postava z řecké mytologie a představuje boha lesů, luk a dobytka. S čertem může být spojován především kvůli vzhledu, jelikož Pan se vyznačoval srstí, rohy, někdy kopyty a vlastnostmi jako byla lenost, chlípnost, také rád děsil lidi.

V římské mytologii je Panovi blízký Faun. Kromě toho spojitost lze vidět i s řeckým bohem Héfaistem. To byl „chromý a nehezký bůh ohně a kovářství, a jehož dílna se měla nacházet pod sopkou Etnou.“ Hlavní asociací je zde především oheň a kovářské řemeslo, oba tyto aspekty bývají čertovi blízké.

K čertu, jakého je vlastně čert pohlaví?

Všimněme si, že v lidové pohádce je čert vždy mužského pohlaví. To zřejmě souvisí s jeho archetypální podstatou. Stín je obvykle stejného pohlaví jako hrdina. Čert tak ztvárňuje především stínové mužské vlastnosti, jako je například divokost, agresivita, pudové vlastnosti.

Čertovsky oblíbené slovní obraty

Fakt, že postava čerta má své kořeny hluboko v lidové tradici, dokládá i četnost frazeologismů a bohaté množství slovních obratů, ve kterých je čert zmíněn. Například: to by v tom byl čert, aby…; pálit jako čert; kam čert nemůže, tam nastrčí bábu; čert aby to vzal; čert nikdy nespí; všichni čerti se tam žení; koho to sem čerti nesou; malovat čerta na zeď; poslat někoho od čerta k ďáblu; lítat po všech čertech; být po čertech mazaný; čertví; co jde šeptem, to jde s čertem; šijí s ním všichni čerti; bát se něčeho jako čert kříže a tak podobně.

Autor: Stanislav M., Zdroj: Alexandra Čekanová: Postava čerta v lidové a autorské pohádce. Náhledová fotografie: Fotka od Joel Tinner z Unsplash