Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

„Kdyby se naše nenávist proměnila v elektřinu, rozzářila by celý svět.“ 15 přelomových citátů Nikoly Tesly

Nazývali ho snílkem, vysmívali se jeho myšlenkám, ale čas mu dal zapravdu. Nikola Tesla byl úžasně talentovaný. Přicházet s novými objevy pro něj bylo druhou přirozeností.

Teslova práce umožnila rozvoj moderního elektrotechnického inženýrství a jeho vynálezy předběhly svou dobu o více než jedno století. Tesla věděl, jak měnit realitu pomocí vědomí.

Přinášíme 15 citátů tohoto velkého vynálezce.

1. „Můj mozek je jen přijímač. Ve vesmíru je zdroj, z nějž získáváme znalosti, sílu a inspiraci. Do tajemství tohoto zdroje jsem nepronikl, ale vím, že existuje.“

2. „Chcete-li odhalit tajemství vesmíru, soustřeďte se na energii, frekvenci a vibrace.“

3. „Až se plně uplatní bezdrátové spojení, Země se promění v obrovský mozek, schopný reagovat kteroukoliv ze svých částí.“

4. „Alfa vlny v lidském mozku mají 6 až 8 Hz. Lidská ústní dutina rezonuje při frekvenci mezi 6 a 8 Hz. Všechny biologické systémy pracují ve stejném frekvenčním rozsahu. Pracují v něm alfa vlny lidského mozku i elektrická rezonance Země. Celý náš biologický systém, mozek a Země samotná, funguje na stejných frekvencích. Pokud dokážeme tento rezonanční systém ovládat elektronicky, můžeme přímo ovládat celý mentální systém lidstva.“

5. „Potřebujeme užší kontakt, lepší porozumění mezi jednotlivci a komunitami a odstranění egoismu a hrdosti, které by mohly uvrhnout svět do pravěkého barbarství a sváru… Mír může přijít jen jako přirozený důsledek všeobecného osvícení…“

6. „Krystaly jsou jasným důkazem existence formativního životního principu. Přestože tuto formu života nedokážeme pochopit, jedná se o živé bytosti.“

7. „V den, kdy věda začne studovat nefyzické jevy, dosáhne za jedno desetiletí většího pokroku než za všechna předchozí staletí své existence.“

8. „Dnešní vědci nahradili pokusy matematikou; bloumají od rovnice k rovnici a nakonec vytvoří strukturu, která nemá žádný vztah k realitě.“

9. „Touha, která mě provází při všem, co dělám, je touha spoutat síly přírody tak, aby sloužily lidstvu.“

10. „Vědci dnes přemýšlejí do hloubky, místo aby přemýšleli jasně. Abyste uvažovali jasně, musíte být duševně zdraví. Přemýšlet hluboce však můžete, i když jste v podstatě šílení.“

11. „V nepříliš vzdálené budoucnosti bude možné na obrazovce bleskově zobrazit jakýkoliv myšlenkový obraz a přenést jej na jiné místo. Dokonalost tohoto způsobu čtení myšlenek bude mít za následek revoluci všech našich společenských vztahů.“

12. „Celý náš biologický systém, mozek i samotná Země, pracují na stejných frekvencích.“

13. „Vynález je nejdůležitějším produktem tvůrčího mozku člověka. Konečným účelem je naprosté mistrovství mysli nad materiálním světem, využití lidské přirozenosti k lidským potřebám.“

14. „Plujeme nekonečným prostorem, nepředstavitelnou rychlostí, vše se kolem všeho točí, všechno se hýbe, všude je energie. Musí existovat nějaký způsob, jak bychom tuto energii mohli využít přímočařeji. Až na něj přijdeme, díky energii a síle získané z tohoto média, s každou její formou získanou bez námahy z nevyčerpatelného zdroje, bude lidstvo postupovat obrovskými kroky. Pouhé rozjímání o těchto velkolepých možnostech rozšiřuje naši mysl, posiluje naše naděje a naplňuje naše srdce nesmírnou radostí.“

15. „Kdyby se naše nenávist proměnila v elektřinu, rozzářila by celý svět.“

Autor: Stanislav Makovický, zdroj: Ceskezpravy.eu, azquotes.com, Titulní obrázek: Pixabay.com/GDJ