Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Mohou silné sluneční erupce způsobit internetovou apokalypsu? Není to potvrzené

Internetová apokalypsa je hypotetický pojem, který může nastat, pokud Zemi v budoucnu zasáhne extrémní sluneční erupce nebo jiné typy slunečních bouří, jako
jsou výrony koronální hmoty (CME) a sluneční vítr. Tato událost se týká úplného zhroucení světové internetové infrastruktury a sítě vyvolané sluneční bouří.
Ačkoli se hrozící apokalyptický jev může zdát vzdálený realitě, geomagnetické bouře a rádiové výpadky v předchozích desetiletích již několikrát vedly k narušení
rádiové a satelitní technologie.


Ačkoliv zmíněné téma leží v oblasti mýtů o slunečních bouřích, vědci nevylučují, že náš přístup k internetu může jednoho dne skončit. Ať už se zmíněná hypotetická
událost řídí skutečností, nebo fikcí, nelze se ubránit představě, že by kataklyzmatický jev vesmírného počasí mohl ukončit naši desítky let fungující
technologii.


Rozsáhlé online zprávy a příspěvky na různých platformách sociálních médií o zmíněném kosmickém nebezpečí se sice objevují, avšak NASA žádné oficiální
varování ani doporučení ohledně výskytu potenciální internetové apokalypsy nevydal.


V minulosti proběhlo médii na toto téma několik hoaxů, nejnovější současná vlna internetového šíření strachu z apokalypsy naznačuje, že událost se nakonec může
projevit během velké sluneční bouře v roce 2025, tedy v roce, kdy se očekává zvýšení sluneční aktivity v důsledku slunečního maxima současného 25. slunečního cyklu.


Sluneční maximum 2025


V roce 2020 odborná komise vedená NASA a Národním úřadem pro oceán a atmosféru (NOAA) předpověděla, že sluneční cyklus dosáhne svého slunečního
maxima v roce 2025. O sluneční erupci planetárního rozsahu nebo sluneční bouři se ale nezmínila.


Ačkoli se ukázalo, že varování NASA před hrozící apokalypsou není ničím jiným než mýtem, přesto nelze tuto technologickou katastrofu vyloučit, obzvlášť vzhledem
k četným záznamům o rušivých schopnostech geomagnetických bouří ze slunečních bouří, které mohou způsobit výpadky rádiového vysílání. Co jsou výpadky rádiového vysílání?


V posledních několika letech docházelo v různých částech světa k výpadkům rádiového vysílání, zejména v době po geomagnetické bouři pocházející ze
slunečních erupcí. Středisko pro předpověď kosmického počasí (SWPC) vysvětluje, že sluneční erupce je mohutná erupce vysoce energetických elektromagnetických
částic nebo záření ze Slunce, která může trvat několik minut až hodin. Podle NASA tento sluneční výbuch emituje částice geomagnetické bouře, které
mohou ovlivnit magnetosféru Země, narušit navigační systémy a poškodit energetické sítě. SWPC uvádí, že toto narušení může vést k rádiovému výpadku, tedy k absenci vysokofrekvenční komunikace.

Autor: Petr Vyskočil, zdroj: Natureworldnews.com, Titulní obrázek: Pixabay.com/TheDigitalArtist