Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Neuvěřitelná hříčka přírody – kameny, které rostou a rozmnožují se

Rumunská geologická literatura má jeden specifický termín – trovant. Jde o „rostoucí kameny“, které se vyskytují na dvou místech v kraji Vâlcea. Specifické vlastnosti na pohled docela obyčejných balvanů se projevují po dešti: začnou zvětšovat svůj objem a rostou doslova jako houby.

V samém počátku je kámen zcela nepatrný a váží několik gramů. Ale po nějaké době jeho hmotnost dosáhne 1000 kg a měří i několik metrů.  Obzvláště rychle rostou v „mladém věku“, ve stáří se rychlost jejich růstu zpomalí. Ačkoli jde o velkou kuriozitu, geologové mají jasno. Trovanty mají pevné kamenné jádro a jsou obklopeny pískem. Vznikly následkem cementace písku v součinnosti s vodou bohatou na uhličitan vápenatý. Tento proces začal asi před šesti milióny let, přičemž na povrch se kameny dostaly následkem zemětřesení.

I přesto mají trovanty jedno specifikum, které věda zatím neumí vysvětlit. Týká se jejich „rozmnožování“. Poté, co kámen získá potřebnou vláhu, se na jeho povrchu vytvoří malé „bulky“. Ty za nějakou dobu dosáhnou ohromných rozměrů a po čase se od „mateřského kamene“ odlomí, aby mohly vést samostatný „život“.

Kameny rostou výš a v jeskyních a horkých pramenech. V jeskyních rostou skály, protože voda tekoucí podél stěn nebo kapající ze stropu zanechává minerály podél stěny jeskyně nebo podlahy, řekl Cory BlackEagle, geolog na univerzitě v Kentucky v Lexingtonu a předseda Geological Society of America’s Karst Division. Jeskynní horniny jsou obvykle složeny z minerálů, jako je kalcit, aragonit, opál, chalcedon a další. Skály tvořené touto kapající vodou se nazývají stalaktity, když rostou dolů ze stropu a stalagmity, když vyrůstají z podlahy. 

Hornina zvaná travertin roste u pramenů, kde voda vytéká z podzemí na povrch. Obrovské travertinové formace se často nacházejí kolem horkých pramenů, protože teplejší voda obsahuje více minerálů než chladnější voda, řekl BlackEagle. Slavný Mammoth Hot Springs v Yellowstonském národním parku je starý jen asi 8 000 let, ale jeho travertinové usazeniny jsou 73 metrů silné a pokrývají více než 4 čtvereční kilometry půdy.

Voda také obsahuje rozpuštěné kovy, které se mohou “vysrážet” z mořské nebo sladké vody a pěstovat horniny. Tyto horniny se nazývají konkrece nebo uzliny. Konkrece manganu, železa, mědi, niklu a kobaltu se nacházejí na dně každého oceánu. Tvoří vrstvu po vrstvě, jako perla. Každá vrstva dělá konkreci trochu větší.

Manganové uzliny rostou velmi pomalu, obvykle méně než 0,3 palce (1 centimetr) každý milion let. Vzhledem k tomu, že rostou tak pomalu, některé z největších konkrecí by mohly být staré 10 milionů let, řekl BlackEagle. Kovové konkrece také rostou ve sladké vodě, obvykle když voda protéká horninami a zanechává za sebou ložiska kovových minerálů, jako jsou mramory Moqui na americkém jihozápadě. Kovové konkrece byly dokonce nalezeny na Marsu.

Autor: Stanislav Makovický, zdroj: Livescience, Titulní obrázek: Wikimedia Commons/Brian W. Schaller