Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Plánujete pronajmout byt? Měli byste například vědět, že poplatník daně z příjmů fyzických osob nemá z důvodu zahájení pronájmu ani z důvodu přijetí příjmu z nájmu registrační povinnost

Koupě bytu za účelem pronájmu je rozumný způsob, jak zhodnotit své úspory a dlouhodobě chránit peníze před inflací. Motivací k pronájmu je také možnost zajistit si pravidelný pasivní příjem v podobě nájemného.

Pokud jde o povinnosti vůči úřadům, v první řadě je pronajímatel po pronajmutí bytu povinen se zaregistrovat na příslušném finančním úřadě jako plátce daně z příjmů. Lhůta je do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení měsíce, v němž byla nemovitost v Česku pronajata.

Pokud jste například začali pronajímat byt v průběhu ledna, je lhůta pro registraci do konce února. Povinnost registrace vzniká automaticky bez ohledu na výši již dosažených nebo očekávaných příjmů z pronájmu. Registrovat se nemusí pouze ti poplatníci, kterým již bylo přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), protože podnikají nebo vykonávají jinou samostatnou výdělečnou činnost.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob nemá z důvodu zahájení pronájmu ani z důvodu přijetí příjmu z nájmu registrační povinnost.

Pokud správu bytového domu vykonává bytové družstvo, je vhodné si ověřit, zda ze smlouvy o správě bytového domu vyplývá povinnost oznámit, že byt je pronajímán, a aktualizovat počet osob, které budou byt užívat.

Autor: Petr Vyskočil, zdroj: netky.sk, Titulní obrázek: Pixabay.com/andibreit