Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Protihluková izolace vám zajistí klidné bydlení. Jak na to?

Ve většině případů se jedná o hlučné sousedy, kteří nám mohou znepříjemňovat každodenní život. Přesto však existuje způsob, jak tyto problémy elegantně vyřešit. Je potřeba pouze myslet na to, abyste věnovali pozornost kvalitní hlukové izolaci. Je vhodné tyto záležitosti řešit už při samotném projektu stavby nebo v případě realizace rekonstrukce a provést je společně s ostatními stavebními pracemi. Pojďme se tedy podívat na to, jaké odhlučnění patří mezi ty nejúčinnější volby.

Odhlučnění stěn je na prvním místě

Jako první by vás samozřejmě mělo napadnout odhlučnění stěn. Nejčastěji totiž bojujeme zejména s hlukem z okolních bytů. Na trhu je mnoho technologií a materiálů, které lze na odhlučnění využít. Nejkvalitnější zvuková izolace využívá materiál takových vlastností, který dokáže významným způsobem utlumit nepříjemné zvuky. V tomto ohledu je velmi prospěšné obrátit se na specializovanou firmu, která je schopna na základě konkrétní situace v bytě doporučit vhodné řešení. Tento krok je opravdu velmi důležitý, protože každá situace je velice specifická a realizace odhlučnění jen tak odhadem nemusí vést k uspokojivým výsledkům. V případě stěn využíváme obecně dvojího přístupu, a to:

  • Kontaktní konstrukce
  • Bezkontaktní konstrukce

Tyto systémy buď využívají instalaci přímo na stěnu, a to případně kontaktní konstrukce, případně se využívá instalace na předstěnu a do konstrukce se tak přidává vzduchová mezera. Druhé řešení je samozřejmě prostorově trochu náročnější. Vždy je však nutné si uvědomit, že při instalaci odhlučnění se snažíme hluk utlumit, není možné jej nikdy zcela eliminovat.

Věnujte pozornost také podlaze

Tento konstrukční prvek by vám měl stanout na mysli jako druhý, ale velmi často je zcela opomíjený, a i v nových stavbách dnes často chybí. Ptáte-li se tedy jak na odhlučnění podlahy, tak je velmi důležité zvolit materiály, které mají vysokou elasticitu, což zajišťuje kvalitní zachytávání zvukových vln na nízké frekvenci, tedy třeba kroky nebo dusot. Je také důležité, aby měl materiál vysokou objemovou hustotu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *