Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Tajemné místo, které vytváří 50 % ozonové vrstvy Země

Nad jezerem Maracaibo ve Venezuele lze pozorovat jedinečný přírodní úkaz – bouři, která přetrvává již mnoho století v řadě.

Místo, kde se řeka Catatumbo vlévá do jezera Maracaibo, je zapsáno v Guinnessově knize rekordů. V počtu blesků, které se tvoří na hladině jezera, nemá obdoby. Bouřky zde v noci zuří až 200 dní v roce a obloha se při nich blýská v průměru 28krát za minutu. Jezero Maracaibo je nejstarší a největší jezero v Jižní Americe. Nachází se mezi pohořími Cordillera de Merida a Sierra de Perich. Přírodní jev, který se vyskytuje na jeho povrchu, se nazývá blesk Catatumbo. Tento jedinečný jev se projevuje v podobě záře ve výšce 5 kilometrů. Záblesky však jen zřídkakdy dosáhnou země.

Záblesky nepřetržitě osvětlují oblohu po většinu nocí v roce a jsou viditelné ze vzdálenosti více než 500 km. Popisy úžasných nočních blesků lze nalézt jak v domorodých legendách, tak v kronikách objevitelů Ameriky, kteří se při plavbě Karibikem řídili jasnou září blesků.

Existují domněnky, že katatumbské blesky jsou složitou technickou konstrukcí dávných civilizací za účelem výroby ozonu. Skutečnost je taková, že vytvářejí až 50 % celé ozonové vrstvy Země. To je způsobeno blesky, které se za noc 20 000krát rozhoří a neustále přeměňují kyslík na atmosférický ozón, který chrání veškerý život na naší planetě.

zdroj: biosferaklub.info, Titulní obrázek: Pixabay.com/