Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Teror španělské inkvizice

Teror španělské inkvizice byl obdobím systematického pronásledování a potírání těch, kteří byli podezřelí z hereze a jiných náboženských zločinů ve Španělsku v průběhu středověku a raného novověku. Španělská inkvizice byla založena v roce 1478 králem Ferdinandem II. Aragonským a královnou Isabelou I. Kastilskou a měla za cíl upevnit katolickou víru a eliminovat jakékoli hrozby pro jednotu španělského království. Následující informace vám pomohou lépe porozumět teroru španělské inkvizice:

  1. Praktiky inkvizice: Inkviziční soudy byly pověřeny vyšetřováním, vězněním a často i popravami těch, kteří byli obviněni z hereze, kacířství a jiných náboženských zločinů. Inkvizitory měli pravomoc použít mučení k vynucení doznání a často se opírali o anonymní udání. Odsouzení byli často spalováni na hranicích heretických praktik a víry.
  2. Cílová skupina: První cílovou skupinou byli především Židé a muslimové, kteří byli po dobytí Granady v roce 1492 donuceni konvertovat ke katolické víře, a mnoho z nich bylo podezříváno z tajného praktikování své původní víry. Později byly terčem inkvizice také jiné skupiny, jako byli protestanti a lidé, kteří byli podezřelí z magie nebo čarodějnictví.
  3. Rozsah teroru: Inkvizice působila v celém Španělsku a jeho koloniích. Některé oblasti byly více ovlivněny inkvizicí než jiné, ale pronásledování a mučení byly rozšířeny po celém území.
  4. Důsledky: Teror španělské inkvizice vedl k utrpení a smrti mnoha lidí, kteří byli obviněni z hereze a kacířství. Mnoho lidí bylo donuceno konvertovat ke katolické víře, aby unikli pronásledování.
  5. Kritika a konec inkvizice: Inkvizice byla kritizována mnoha intelektuály a filozofy své doby, a později i historiky, za její metody a důsledky. Postupně však ztratila na významu a byla zrušena v mnoha zemích, včetně Španělska, v průběhu 19. století.

I když španělská inkvizice byla jedním z temných kapitol španělské a evropské historie, je důležité si uvědomit, že její teror nebyl ojedinělým jevem v dějinách pronásledování a náboženských konfliktů.

Autor: Stanislav Makovický, zdroj: Redakce, Readers Digest, Titulní obrázek: Wikimedia Commons / https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/da/fa/05606b92507fe374347aabeabc33.jpg Gallery: https://wellcomeimages.org/indexplus/image/V0041892.html Wellcome Collection gallery (2018-03-23): https://wellcomecollection.org/works/enu6b5dp CC-BY-4.0Auto-da-fé španělské inkvizice a vykonávání rozsudků upalováním kacířů na hranici na tržišti. Dřevoryt od Bocorta podle H. D. Lintona