Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Záhady mapy Piri Reisa

Mapa Piri Re’isa, známá také jako Piri Re’isova mapa, je stará mapová kresba, která byla vytvořena v roce 1513 osmanským kartografem a admirálem Piri Re’isem. Tato mapa je fascinujícím artefaktem a záhadou, která vzbuzuje velký zájem mezi historiky, archeology a záhadologii. Některé zajímavé aspekty této mapy zahrnují:

  1. Přesná geografická znalost: Mapa obsahuje přesné a podrobné zobrazení pobřeží Jižní Ameriky a Severní Ameriky, což je pozoruhodné, protože v té době byla tato oblast pro Evropany stále neznámá. Mapa také zahrnuje Karibské ostrovy a některé další části světa. Piri Re’is tvrdil, že čerpal informace z různých starých zdrojů, včetně mapy, kterou získal od Kryštofa Kolumba.
  2. Starověké zdroje: Na mapě Piri Re’is uvádí, že použil různé starověké mapy a dokumenty, které se mu dostaly do rukou, aby vytvořil tuto mapu. Jedním z těchto zdrojů mohl být Claudius Ptolemaeus a jeho Geographia.
  3. Ztracená část mapy: Část mapy se bohužel nedochovala, ale Piri Re’is tvrdil, že byla původně součástí mapy a zahrnovala Evropu a Afriku. Tato ztracená část mapy by byla velmi zajímavá, protože by mohla obsahovat další překvapující informace.
  4. Ornitologické symboly: Mapa obsahuje také různé ornitologické symboly, které mohou být interpretovány jako pokusy o zakreslení různých druhů ptáků v daných oblastech.
  5. Záhadné nápisy: Na mapě jsou také různé záhadné nápisy a poznámky v arabštině a turečtině, které dodnes činí mapu tajemnou.

Piri Re’isova mapa zůstává předmětem mnoha debat a zkoumání, ačkoli některé z jeho tvrzení o použitých zdrojích a přesnosti mapy jsou stále předmětem diskuse. Pro mnohé je tato mapa fascinujícím příkladem toho, jak se lidé v minulosti pokoušeli zobrazit svět a jakým způsobem byla geografická znalost postupně rozšiřována a zdokonalována.

Autor: Stanislav Makovický, zdroj: Redakce, Readers Digest, Titulní obrázek: Wikimedia Commons/Piri Reisa – Public Domain

Předchozí článek
Následující článek