Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Zapomenutý příběh Imricha Matyáše, prvního slovenského homosexuálního aktivisty

Imrich Matyáš přežil čtyři režimy. Imran Matyáš, první syn Imrana Matyáše, prožil monarchii, první republiku, fašismus i komunismus. V každém z nich byli homosexuálové vypuštěni na svobodu. Čelili policejní šikaně, tělesným trestům, vězení.

Zapomenutý příběh bratislavského intelektuála začal ožívat, když byly náhodně objeveny jeho deníky a korespondence.

“Tento příběh jsem objevil náhodou, upozornili mě na něj. Na Slovensku jméno Imricha Matyáše nikomu nic neříkalo. Náhodou nebo osudem se v témže roce našly zápisníky, ručně i na stroji psané, které patřily Matyášovi. Deníky, úvahy a články zaznamenávají dosud nepoznaná místa slovenských dějin a popisují, jak tato skupina lidí usilovala o důstojnější životní podmínky,” říká historička Jana Jablonická-Zezulová.

Zatím se podařilo najít pouze čtyři deníky. Zjistilo se, že jich bylo celkem osm. “Po nějaké době se mi ozval člověk, který mi dal další dva a řekl, že i ty ostatní u někoho jsou.” A jak se to stalo?

Imrich Matyáš na sklonku života rozdělil deníky mezi své přátele. Pravděpodobně doufal, že se alespoň některé z nich takto zachovají. Hromádka začala zapadat na své místo. “Deníky nepsal jako čistě soukromou záležitost, ale jako svědectví o své době. Předpokládal, že si je jednou někdo přečte,” říká historik.

V zápisnících našli také důkazy o lehkomyslném “zacházení”, které se snažili podstoupit Matyášovi přátelé, o nekonečných výsleších, vydírání, věznění.

Imrich Matyáš žil na rozhraní epoch. Narodil se v roce 1896 ještě v Rakousku-Uhersku. Za první světové války narukoval do armády a málem by zemřel, kdyby mu život nezachránil rumunský důstojník.

Nová Československá republika navzdory získaným občanským právům pokračovala v “tradici” pronásledování lidí na základě jejich sexuální orientace. Zákony monarchie byly uzákoněny a homosexualita byla trestným činem, který se trestal těžkým žalářem, tělesnými tresty nebo veřejně prospěšnými pracemi.

Imrich Matyáš, zdroj: wikimedia commons / Iniciatívna inakosť – sme spectator

Mnohé z jeho argumentů jsou nadčasové. Jako když například řekl: “Demokracie je vláda většiny, ale ochránce všech menšin, tedy i ochránce sexuální menšiny!”.

Ve svých denících psal dobovou mluvou námitky proti předsudkům, například při případném zrušení trestního zákoníku: “Jak se říká i dnes, prý je homosexualita velmi rozšířená, a co kdyby (zákon) neexistoval! No, to jsou naprosté nepravdy a bludy, které nemají vůbec žádný vědecký základ, neboť: homosexualita je od přírody… Není to žádná chytlavá nemoc!… Homosexualita je tedy: láska, která je také ušlechtilá, jako takzvaná normální láska…”

Při návštěvě Prahy například neodolala a přespala v hotelu, kde před válkou spal při svých návštěvách staletého města Imrich Matyáš.

“Byl to všestranný aktivista. Pomáhal konkrétním lidem, psal rady pro obhajobu, dokonce napsal ‘manuál’, jak se má člověk chovat v případě výslechů…”.

Matyáš byl v kontaktu se zahraničím a s osobnostmi evropského významu, a to nejen v gay hnutí. Dopisoval si například s nositelem Nobelovy ceny za literaturu Thomasem Mannem, autorem slavného románu Buddenbrookovi – intervenoval u nich, aby se “ve svých přednáškách zmiňovali o lásce mezi osobami stejného pohlaví, což skutečně ochotně učinili”.

Není divu, že si svérázného aktivisty všimly orgány komunistické totality. “Policejní pronásledování za osvětovou činnost trvalo a trvá již mnoho let,” zapsal si do deníku.

Zažil brutální projevy moci, byl podroben dlouhým výslechům na policii a jejím mravnostním oddělení, obviněn, že “kazí mládež svými přednáškami”.

Snažili se ho nabádat k porušování zákona, a tak mu například posílali domů “volavky”, mladé muže, které však Matyáš přelstil. To ho uráželo. Hrozilo mu vyhoštění z Bratislavy, výslechy mu podlomily zdraví a po operaci žaludku se z veselého mladíka postupně stal utrápený a smutný stařec.

Podle historika byl Matyáš odvážný. “Byl na svou dobu moderní, takže se musel často cítit osamělý a nepochopený, ale nevzdával se. Koneckonců byl v roce 1961 svědkem – a vlastně i strůjcem – zrušení kriminalizace homosexuality.”

V čem je jeho příběh poučný dnes? “Narazil jsem na něj právě v době zuřivé kampaně proti homosexuálům, která vyvrcholila neplatným referendem. Začít ‘komunikovat’ s Matthiasem v té době bylo velmi posilující.

Protože bez ohledu na to, jak pesimistická je realita a stejnopohlavním párům stále chybí zákon, který by jim umožnil důstojnější život, se od dob Matthiase hodně změnilo, lidé jsou otevřenější a mnozí se nebojí o homosexualitě přiznat. On sám k tomu celý život vyzýval a platí to i dnes. Protože podle něj jen život prožitý v pravdě je šťastný život.”

Pěstovaná nebo schválená sodomie (homosexualita) je těžký hřích. Je to tíživý hřích. Takové tvrzení uvádí i Aliance pro neděli. Jedná se o rétoriku ze středověku. Tehdy byli homosexuálové mučeni a upalováni jako “sodomité” – člověk byl hříšný za něco, s čím se narodil.

Jak fašisté, tak komunisté využívali skutečnou nebo domnělou homosexualitu k vydírání, a to jak policie, tak stále ještě policie. Uvěznění předcházely společenské důsledky: mohli vás zveřejnit v tisku, vyhodit ze zaměstnání, hrozil vám život v chudobě a na hraně zákona – stačilo anonymní udání na policii.

Homosexualitu se také pokoušeli “léčit”. Před válkou to byli lékaři ve Vídni a v Praze, u nichž “nemocní” ze Slovenska utráceli peníze, samozřejmě bez omezení.

Za komunismu se pokoušeli “léčit” na státní úrovni: počátkem padesátých let dělali pokusy s muži v sexuologickém ústavu v Praze.

Homosexuálům podávali látku zvanou emetin, po které zvraceli – ukazovali jim obrázky nahých mužů. Pak jim ukázali obrázky nahých žen a píchli jim látku, která proces zvracení zastavila. Nefungovalo to, léčba způsobila psychické a fyzické problémy a nakonec ji označili za lékařský pokus na lidech.

Autor: Stanislav Makovický, zdroj: pluska.sk, Titulní obrázek: Pixabay.com/geralt