Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Zázračný příběh Maltézské paní z Grotty

Kolem roku 1400 se prý jednomu lovci v jeskyni zjevila Panna Maria. V krátké době se z jeskyně stala kaple, pak kostel a nakonec převorství.

Tato mimořádná událost se předávala z generace na generaci, ale zdokumentována byla až v roce 1670, kdy dominikánský historik P. František Maria Azzopardo sepsal tuto událost v italštině.

Věřící brzy začali navštěvovat jeskyni a modlit se před obrazem Panny Marie. V krátké době se z jeskyně stala kaple, což ještě více zvýšilo zbožnost.

Pokud víme, první papežský legát potvrzující tuto novou úctu mezi Malťany vydal Fridrich de Bordino, který ve své závěti (1414 n. l.) odkázal olej na lampy, které se měly před obrazem Panny Marie zapalovat.

Úcta k Panně Marii v jeskyni nabrala na obrátkách, když kolem roku 1450 n. l. tři dominikáni ze sicilské provincie založili na Maltě řád a požádali o přidělení jeskyně, v níž se zjevovala Panna Maria, čemuž bylo brzy vyhověno. Velmi brzy se mariánská úcta rozrostla natolik, že se krypta stala pro navštěvující ctitele příliš malou. Z tohoto důvodu museli dominikáni postavit větší kostel a nové převorství. Hned na začátku pojmenovali kostel a převorství po Panně Marii z Grotty.

V roce 1630 olejová lampa před Madonou stále hořela, i když byl kostel čtyři dny zavřený. O několik dní později jedna žena vzala trochu oleje a přiložila ho na končetiny Gian Maria, svého ochrnutého syna. Okamžitě se uzdravil! Dalším učiněným zázrakem byl zázrak udělený Tommasovi Gioanellovi z Cospicuy. V roce 1640, když pracoval na galéře, spadl na něj stěžeň a udeřil ho do hlavy. Když viděl, jak stěžeň padá, volal k Madoně o pomoc. O několik dní později se postavil na nohy. V roce 1887 vypukla na ostrově epidemie cholery. Mnozí vzývali Paní z Grotty a byli uzdraveni. O dvanáct let později postihla Maltu další epidemie. Tentokrát to byly neštovice. Nejhůře byla zasažena Msida. Farář vedl svou komunitu k modlitbám k Panně Marii Grottské a ona jejich modlitby vyslyšela. Msida byla této pohromy zbavena v okamžiku, kdy byl učiněn slib.

Dne 13. února 1954 dostal jeden chlapec z Lia meningitidu. Druhý den byl převezen do nemocnice a jeho rodičům bylo oznámeno, že život jejich syna je ohrožen. Chlapcova babička složila slib k Panně Marii Grottské; modlil se za něj také jejich soused a slíbil, že navštíví svatyni a rozdá svaté obrázky Panny Marie Grottské, pokud se chlapec uzdraví. Dne 1. března byl chlapec propuštěn z nemocnice.

Kolem roku 1600 se bratři rozhodli umístit do grotty další obraz; ten byl vytesán z bílého alabastrového mramoru v sansovském stylu. Zobrazoval Pannu Marii, jak něžně drží a pozoruje svého Syna Ježíše. V první polovině 18. století zadali dominikáni rozsáhlé restaurátorské práce na kryptě, včetně dalšího obrazu Panny Marie, tentokrát vytesaného v maltském kameni. Bratři nahradili silně poškozený mramorový reliéf tímto novým obrazem a zadali restaurátorské práce na starém obrazu. Přestože byl mramorový obraz z krypty odstraněn, lidé mu stále vytrvale vyjadřovali svou úctu. Ve skutečnosti se bratři v roce 1887 rozhodli starý obraz do krypty znovu umístit a kamenná socha byla umístěna v nově postavené kapli sloužící dominikánskému studentskému domu v Rabatu.

V roce 1980 se dominikáni rozhodli objednat mramorovou repliku z Itálie, aby zachránili originál. Ta stárla a trpěla značným opotřebením, zejména při procesích spojených se slavnostmi a poutěmi. Řeholníci se obávali, že při dalším zacházení dojde k nevratnému poškození. Ostatně již dříve byl rozbit na mnoho kusů a následně restaurován. V roce 1981 dorazila replika na Maltu. V roce 1999 si někteří ctitelé všimli tmavé skvrny v blízkosti oka nové sochy Panny Marie s dítětem. Zpočátku to z nějakého důvodu nikdo neohlásil. Dne 6. května si však jedna žena všimla načervenalé slzy z pravého oka Panny Marie a okamžitě informovala převora a provinciála. Na místo byl přivolán i generální sexton, ale než svědci sdělili, co se stalo, setřel Panně slzy z tváře. Reakce převora byla, že pokud se stane zázrak, slzy se znovu objeví.

Druhý den se žádné načervenalé slzy neobjevily, alespoň do 18.00 hodin. O deset minut později navštívila kostel stejná žena a opět spatřila načervenalé slzy stékající z oka Panny Marie. Opět upozornila převora, který ihned informoval arcibiskupa Josefa Mercieca. Mgr Mercieca okamžitě jednal a zahájil vyšetřování pod dohledem vatikánské Kongregace pro nauku víry. Byly rovněž provedeny forenzní studie.

zdroj: aleteia.org, Titulní obrázek: Wikimedia Commons/Alan – Own work