Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Zima ještě nekončí. Jak ale před mrazem ochránit svůj vodoměr?

I když letošní zima působí poněkud přívětivě, ještě nám může napáchat nejednu škodu. A to se týká také vodoměru. Jak radí Vodárna Plzeň a.s., “Opatření mohou zabránit mnohatisícovým škodám”. Kromě škody na vodoměru samotném se totiž může stát, že vytékající voda značně poškodí majetek v celém objektu. „Stále přibývá případů značných ztrát vody,“ řekl vedoucí zákaznického oddělení VODÁRNY Plzeň a.s. Pavel Pajtl. Připomíná zejména situace, kdy vodoměr zmrzne a po rozmrznutí může voda nekontrolovaně vytékat i několik týdnů a měsíců a zaplavit například sklep nebo dokonce celý dům. Jaká jsou jednoduchá opatření, která pomohou vodoměr ochránit?

Na chalupách, chatách a ve venkovských staveních, kde jsou měřiče umístěny ve venkovních šachtách, je základem upravit vstup do šachty tak, aby nemohla být zaplavena povrchovou vodou.

Doporučujeme také uzavřít přívod vody před vodoměrem a potrubí za ním vypustit. Pokud je rozvod opatřen uzávěrem před i za vodoměrem, je vhodné uzávěr za měřidlem ponechat otevřený a celou sestavu obalit izolační vrstvou. Při výběru izolace bychom měli volit takový materiál, který nepodléhá hnilobě, například polystyren. Zcela nevhodné jsou pro tyto účely textilie jako deky a podobně.

Mráz ohrožuje i vodoměry umístěné uvnitř budov, a to zejména tam, kde nemovitost není v zimním období obývána nebo vytápěna. V případě delší nepřítomnosti je vhodné uzavřít přívod vody před vodoměrem a potrubí za ním vypustit.

Nelze zapomenout také na to, že chránit vodoměr před poškozením je ze zákona povinností odběratele, ačkoliv ten není jeho majitelem. Kromě nemalé částky, kterou odběratel zaplatí za výměnu prasklého vodoměru, hrozí i únik vody. Ten se může značně prodražit, zejména když jej majitel nemovitosti odhalí až po delší době.

Autor: Štefan Čambal, zdroj: www.vodarna.cz,  Titulní obrázek: Štefan Čambal