Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Brno pokračuje v jednáních o odkupu podílu v Brněnských vodárnách a kanalizacích. Chce mít plnou kontrolu nad správou. Upraví se tak výše vodného a stočného?

Přesněji jde o odkup podílu společnosti SUEZ International S.A.S. v Brněnských vodárnách a kanalizacích. Díky tomu Brno získá dohled nejen plnou kontrolu nad správou, ale jak se v tiskové zprávě města Brna uvádí, také nad provozem i rozvojem vodohospodářské infrastruktury. Radní vzali na vědomí informace o aktuálním stavu, o možnostech dalšího postupu i o strategickém infrastrukturním projektu „Kalové hospodářství ČOV Brno-Modřice“. Materiály se budou následně ještě projednávat na nejbližším jednání zastupitelstva města Brna.

Město Brno je vlastníkem majoritní části vodohospodářské infrastruktury nacházející se na svém území s tím, že systém vodovodů a kanalizací spravuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., jejímiž akcionáři jsou mimo jiné město Brno a společnost SUEZ International S.A.S.

„Vzhledem k tomu, že smlouva mezi městem a vodárnami na provoz vodohospodářské infrastruktury končí 31. 12. 2025, zabýváme se intenzivně tím, jak zajistit v budoucnu její správu, provoz i rozvoj co nejefektivněji. Na základě analýz a zatím uskutečněných jednání se jeví pro město Brno jako nejvhodnější varianta odkupu podílu v Brněnských vodárnách a kanalizacích. O tomto záměru jsme vedení společnosti SUEZ International informovali,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala nejdůležitější důvody pro tento postoj: „Město získá lepší možnost regulovat výši vodného a stočného, bude mít k dispozici dividendy v plné výši, nebo naopak ponecháme výnosy vodárnám za účelem dalších investic, například do čistírny odpadních vod v Modřicích. I nadále budeme činit veškeré kroky pro to, aby měli Brněné ty nejkvalitnější služby za co nejlepších podmínek a abychom i nadále udrželi nízkou cenu vodného a stočného, která je jedna z nejnižších v republice.“

Radní projednávali i konkrétní projekt, jehož cílem je modernizace čistírny odpadních vod v Modřicích, a to výstavbou nových objektů kalového hospodářství na volných plochách areálu. „Projekt má být financován z bankovních úvěrů ve výši cca 3,4 mld. Kč a doplňkově prostřednictvím investiční dotace z Operačního programu životní prostředí. Při vyjednávání o podmínkách poskytnutí úvěrů se však jako velmi významná ukázala otázka postavení Brněnských vodáren a kanalizací ve vztahu k provozování vodohospodářské infrastruktury města Brna po roce 2025. Pokud se nám podaří podíl vykoupit, bylo by to ideální řešení,“ uvedl 1. náměstek primátorky René Černý, který má v gesci investice.

Autor: Štefan Č., zdroj: redakce, Titulní obrázek: Pixabay.com/ArtisticOperations