Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Co hledala Himmlerova jednotka Ahnenerbe v Karélii? Možná zlatý pohár Vikingů

Je známo, že cílem Hitlera bylo nastolení světovlády. Ale byl si jasně vědom toho, že toho lze dosáhnout jenom tehdy, pokud bude disponovat novou, mocnou zbraní, jakou ještě nikdo neměl. Nicméně veškerý vývoj prováděný v této oblasti vyžadoval nejenom čas, ale i supervýkonné zařízení, schopné vytvářet neskutečnou energii.

Pro vyhledávání v tak rozsáhlém měřítku byla vytvořena elitní vojska speciálního nasazení. Byly jimi vykrádány knihovny a muzea v Polsku, Francii, SSSR, zabavovány starověké rukopisy a odváženo to nejcennější. Hitler byl přesvědčen, že tajné dokumenty obsahují přesnou informaci o tom, kde jsou ukryty artefakty a jakým způsobem je s nimi možné pracovat.

Mezi vojsky speciálního nasazení byla i jednotka Ahnenerbe. Říká se, že právě její členové se zabývali mystickým vývojem. A jejich pozornosti neunikla ani Karélie. V lese u Kestengi vědci našli medailon jednoho z důstojníků elitní nacistické skupiny Mrtvá hlava. Vojáci této divize byli často využíváni při nejdůležitějších operacích. Účastnili se bitvy o Stalingrad i bitvy v Kurském oblouku. Ale jak je známo, v Karélii žádné dlouhé a zuřivé boje neprobíhaly a ani se zde neprováděly žádné zvláště důležité operace. Tak proč se důstojník elitní jednotky ocitl tady?

Přijít věci na kloub se snažil i pátrací oddíl Za vlast, vedený Viktorem Komkovem. Výzkumníkům se podařilo najít něco zvláštního: u jezera Eletyozera, které nemělo žádný vojenský význam, byly nalezeny dvě mohutné obranné linie. První byla pod kontrolou norského dobrovolného lyžařského praporu SS Nord, druhá pak spadala pod Horské myslivce divize SS.

Tady u Eletyozera bylo nalezeno i malé městečko, jehož stavby byly zpevněny výdřevami. Podle vědeckých propočtů bylo postaveno nejspíš pro potřeby výzkumu, než pro potřeby obrany.

Jak se podařilo zjistit, tato místa přitahovala nejenom Němce. Dlouho před tím bylo mnoho objektů probádáno výzkumníky ze speciálního oddílu VČK-OGPU (VČK – Všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí a sabotáží při Radě lidových komisařů RSFSR,zvaná Čeka; OGPU – Spojené státní politické zřízení, pozn. překl.), který vedl Gleb Bokij a poté skupinou vědců pod vedením vedoucího laboratoře neuroenergetiky Alexandra Barčenka. Expedice přinesla neskutečné výsledky – byla nalezena Severní Šambala! Ale samotný Barčenko nepochybně považoval Karélii za „území starověkého magického Vědění“.

Podle jedné z legend se tady musí nacházet podzemní chrám bohyně Jumally, ve kterém je ukryt Zlatý pohár Vikingů. Jakými možnostmi disponuje, není možné říct, ale výzkumníci předpokládají, že jeho magické síly jsou prakticky neomezené. Říká se, že pohár hledal i významný ruský mystik Nikolaj Rerich. Dozvěděl se o něm z tajných dokumentů svého otce, Konstantina Fjodoroviče Rericha, jednoho z vedoucích představitelů petrohradských zednářů. Je jasné, že tak důležitý artefakt, jenž dovoluje svému majiteli získat nekonečné možnosti, nemohl nepřitáhnout pozornost hitlerovské armády.

Překvapivý objev


Ale je možné, že nacisté vůbec nehledali pohár Vikingů. Teprve nedávno výzkumník Kolského poloostrova a Karélie Vladislav Trošin učinil překvapivý objev. Našel tajné materiály, které nepochybně svědčí o tom, že Němci využívali speciální místa síly pro vytvoření tzv. „zbraně sejd“.

Původní obyvatelé Karélie, Sámové, vypráví, že sejdy jsou buď přirozené, nebo rukou člověka vytvořené stavby, které se skládají z velkého kamene, postaveného na několika menších. V sejdě, jak říkají, žije Sámy uctívaný duch. „Za pomoci speciálních rituálů ho lze přinutit plnit z pohledu současné vědy zcela neskutečné úkoly“, říká Vladislav Trošin.

Vladislav Trošin poté, co prozkoumal značnou část území Karélie, poznamenal, že se jednotce Ahnenerbe patrně podařilo nemožné – téměř si dokázala podřídit sejdy tak, aby plnily jejich úkoly. „Stačí se podívat na válečné mapy Karélie, kudy procházely linie fronty a srovnat je se současnou polohou geologických zlomů a zjistíme, že se shodují“, tvrdí. „Toto je výsledek interakce Ahnenerbe a mystických sejdů, protože do té doby se zde nikdy linie zlomů nezaznamenávaly, ale podobné anomálně aktivní zóny častokrát vznikají v místech hromadění se mimořádně silné energie“.

Autor: Stanislav Makovický, zdroj: allthatinteresting.com, stoplusjednicka.cz, babinet.cz, Titulní obrázek: Pixabay.com/TheDigitalArtist