Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Existuje na ledovém měsíci Saturnu mimozemský život? Nové poznatky zvyšují jeho pravděpodobnost

Saturnův měsíc Enceladus představuje jednoho z nejnadějnějších kandidátů pro hledání mimozemského života ve Sluneční soustavě. Pod vrstvou ledu se nachází podpovrchový oceán, který by měl obsahovat prakticky všechny chemické látky nezbytné pro vznik živých organismů.

Vědcům se však dosud nepodařilo zjistit, zda voda v oceánu obsahuje fosfor, jeden ze základních biogenních prvků. Nová studie naznačuje, že v tomto ohledu můžeme být optimističtí – v oceánu ledového měsíce by se měl fosfor nacházet v hojném množství. Mezinárodní tým vědců zveřejnil výsledky své práce ve vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Enceladus je jedním z hlavních cílů lidského pátrání po životě ve sluneční soustavě,” říká Christopher Glein, jeden z autorů zmíněné studie.

Díky takzvaným slapovým silám poháněným gravitačním vlivem plynného obra Saturnu probíhá na Enceladu intenzivní sopečná činnost. Ta se na povrchu projevuje v podobě erupcí ledových gejzírů.

Na základě analýzy vzorků z gejzírů odebraných sondou Cassini víme, že oceán obsahuje téměř všechny stavební kameny pro život, včetně organického uhlíku, čpavku a pravděpodobně i síranů (H2S).

“Hledání mimozemských obyvatel ve Sluneční soustavě změnilo priority a my nyní hledáme stavební kameny života, včetně organických molekul, amoniaku, sloučenin síry, a také chemickou energii potřebnou k podpoře života,” vyjmenovává vědec.

Potenciální obyvatelnost Enceladu by však mohla být omezena nedostatkem nebo absencí fosforu. Jedná se o důležitý biogenní prvek, který je u pozemských organismů součástí nukleových kyselin, buněčných membrán nebo kostí a zubů.

“Fosfor představuje zajímavý případ, protože předchozí práce naznačovaly, že by ho v oceánu Enceladu mohlo být málo, což by snižovalo vyhlídky na život,” zdůvodňuje Glein.

“Zjistili jsme, že gejzíry obsahují téměř všechny základní složky pro život, jak ho známe. Fosfor, prvek nezbytný pro život, jsme sice zatím přímo neidentifikovali, ale náš tým objevil důkazy o jeho přítomnosti v oceánu pod ledovou kůrou měsíce,” dodává vědec.

Na základě výsledků modelování autoři určili, že v oceánu Enceladu je téměř jistě více než dost fosforu pro nastartování a fungování biologických procesů.

“Základní chemie se tam vyznačuje elegantní jednoduchostí, díky níž je přítomnost rozpuštěného fosforu nezbytná a dosahuje hodnot blízkých nebo dokonce vyšších než v současné mořské vodě na Zemi. Pro astrobiologii to znamená větší jistotu, že oceán na Enceladu je obyvatelný,” vysvětluje Glein.

Autor: Stanislav Makovický, zdroj: zive.sk, pnsa.org, swri.org, Titulní obrázek: Pixabay.com/WikiImages