Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Historie léčby duševního zdraví: Zranitelní pacienti, kteří byli zvyklí snášet barbarské procedury ve středověku

Historici a odborníci na duševní zdraví mají důkazy o historii duševních nemocí prostřednictvím zdokumentovaných případů.

Starověké teorie o duševních chorobách byly často výsledkem víry v nadpřirozeno, jako je posedlost démony nebo kletby.

Věřilo se, že otevření otvoru v lebce umožní uvolnění zlého ducha nebo duchů, kteří obývali hlavu. Překvapivě, protože se nejednalo o fatální zákrok, trepanace probíhala po staletí.

Starověká egyptská civilizace byla na svou dobu v oblasti medicíny pozoruhodně vyspělá a doporučovala, aby se pacienti věnovali rekreačním aktivitám, jako je hudba, tanec nebo malování, aby zmírnili příznaky duševní choroby.

Léčba ve středověku

Lékaři v té době dávali pacientům projímadla, pijavice a baňkovou terapii, aby obnovili tělesné proporce nálad. Tabák dovážený z Ameriky se používal k tomu, aby pacienti vyzvraceli přebytečné tekutiny. Při jiných léčbách lékaři odebírali krev z čela, aby z mozku vysáli provinilé nálady.

Mezitím v Evropě rodiny považovaly své duševně nemocné příbuzné za zdroj hanby a ponížení. Mnoho rodin se uchýlilo k tomu, že své blízké ukrývalo ve sklepích, někdy je zavíraly do klecí a dokonce je bily jako formu odplaty za jejich asociální a nežádoucí chování.

Ve středověku se objevily i některé možnosti mimo rodinnou péči. Obvyklým řešením bylo posílat duševně nemocné do chudobinců, veřejných institucí, kde nejchudší lidé dostávali základní ubytování a stravu výměnou za práci. Jiní byli přijati do všeobecných nemocnic, ale často byli opuštěni a ignorováni.

Tato zařízení však nenabízela skutečnou léčbu a útěchu duševně nemocným, nutila pacienty žít v nelidských podmínkách a vystavovala je krutému týrání.

Když se rozšířily zprávy o hrozném prostředí v ústavech, objevilo se v 19. století volání po reformě. Příkladem toho byl azylový dům v anglickém Devonu, který upustil od metod zacházení založených na zdrženlivosti.

V Paříži v roce 1792 však lékař Philippe Pinel provedl jednu z nejdůležitějších reforem v léčbě duševního zdraví. Pinel přišel s hypotézou, že duševně nemocní pacienti potřebují péči a laskavost, aby se jejich stav zlepšil.

Morální léčba byla vysoce účinná, ale během 19. století vymřela. Kritici tvrdili, že tato metoda ve skutečnosti pacienty neléčí, ale místo toho je činí závislými na svých lékařích a personálu azylu. Ve 20. století historici a současní lékaři tvrdili, že morální metoda jednoduše nahrazuje jednu formu kontroly druhou.

Zásadním krokem vpřed v léčbě duševních onemocnění byla kariéra rakouského neurologa a psychiatra Sigmunda Freuda. Nejznámější je pro svou teorii psychoanalýzy. To dalo vzniknout praxi „mluvení o léčbě“ a volným asociacím, povzbuzování pacientů, aby mluvili o čemkoli, co je napadlo.

Autor: Stanislav M., zdroj: Starsinsider, Titulní obrázek: Wikimedia Commons / Tama66