Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Jaký byl život obyčejných Sparťanů? Děti byly majetkem státu, nemocných se zbavovali

Spartské děti byly považovány za společný majetek státu. Od narození podléhaly přísné selekci, která rozhodovala o jejich osudu. Pokud bylo dítě zdravé a silné, bylo přenecháno k výchově matce. Pokud bylo nemocné, slabé nebo postižené, bylo odmítnuto a vhozeno do Apothetae.

Rodina byla základní jednotkou spartského státu. Spartské manželství se uzavíralo ze dvou důvodů: aby se zachovala čistota krve a aby se zajistilo potomstvo. Spartští muži se ženili kolem 30. roku života, kdy už byli plně vycvičenými a zkušenými vojáky. Sparťanské ženy se vdávaly kolem 18 let, kdy byly fyzicky i psychicky připraveny na mateřství.

Spartské manželství nebylo založeno na lásce, ale na respektu a spolupráci. Manželé se setkávali jen zřídka, protože muži žili většinu času v kasárnách a ženy se staraly o domácnost a výchovu dětí.

Manželé si však byli věrní a ctili své povinnosti. Sparťanské ženy měly více svobody a práv než ostatní řecké ženy. Mohly vlastnit majetek, vzdělávat se, cvičit a účastnit se veřejného života. Sparťanské ženy byly považovány za rovnocenné partnerky svých manželů a opory spartského státu.

Spartské děti byly považovány za společný majetek státu. Od narození podléhaly přísnému výběrovému řízení, které rozhodovalo o jejich osudu. Pokud bylo dítě zdravé a silné, bylo přenecháno k výchově matce. Pokud bylo nemocné, slabé nebo postižené, bylo odmítnuto a vhozeno do Apothetae.

Sparťané se zabývali pouze vojenstvím a politikou. Nemohli se věnovat řemeslům, obchodu ani zemědělství. Žili z daní a poplatků, které jim vybírali Periové a Heilóti.

Perioiové byli svobodní, ale neměli žádná politická práva. Byli to původní obyvatelé Lakonie, kteří podléhali Sparťanům.

Zabývali se řemesly, obchodem a zemědělstvím. Dodávali Sparťanům zbraně, oblečení, potraviny a další zboží. V případě války byli Perioi povinni bojovat na straně Sparťanů.

Heilóti byli otroci, kteří neměli žádná práva. Byli to většinou zajatí obyvatelé Messénie, kterou Sparta dobyla v 8. století př. n. l.. Heilóti pracovali na polích, která patřila Sparťanům.

Spartská hudba byla slavnostní a válečná, sloužila k povzbuzení vojáků a oslavě hrdinství. Spartská poezie se skládala převážně z chvalozpěvů na oslavu bohů, králů a vojenských úspěchů.

Spartské náboženství vycházelo ze starořeckého polyteismu, víry v mnoho bohů a bohyň. Spartští bohové byli považováni za ochránce a spojence státu.

Nejvíce uctívanou bohyní byla Athéna, bohyně moudrosti a války, která měla svůj chrám na vrcholu akropole. Dalšími významnými bohy byli Apollón, bůh slunce a proroctví, Artemis, bohyně lovu a plodnosti, a Áres, bůh války. Spartští bohové byli uctíváni prostřednictvím obětí, modliteb a slavností. Spartské slavnosti byly často spojeny s atletickými a hudebními soutěžemi, které demonstrovaly fyzickou a duchovní dokonalost Sparťanů.

Sparta byla ve starověkém Řecku jedinečným fenoménem. Byl to městský stát, který se od ostatních lišil svým společenským uspořádáním, vzdělávacím systémem a kulturní orientací.

Autor: Petr Vykočil, zdroj: netky.sk, greekreport, Titulní obrázek: Pixabay.com/fszalai