Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Vatikánské tajemství: Rukopis dokazuje, že lidé mají nadpřirozené schopnosti

Existují teorie, že všichni lidé mají mimořádné schopnosti. Jediným problémem je, že si je málokdo uvědomuje nebo je nedokáže přirozeně aktivovat.

Navíc mnoho lidí není ochotno takovou skutečnost pochopit, natož přijmout. Přesto se zdá, že základy těchto teorií potvrzuje například kvantová fyzika, samotná Bible nebo objevené svitky od Mrtvého moře.

V celém vesmíru existuje energetická matrice, která spojuje vše, co existuje. Stejná matrice je přítomna i v nás, v našich tělech, myslích a duších. V této souvislosti můžeme hovořit také o božské matrici. Tato tvrzení potvrdil v roce 1944 Max Planck, otec kvantové fyziky, když prohlásil, že celý vesmír a existence jako taková je jen energie a vše kolem nás je iluze.

Podle badatele Gregga Bradenaka, který tyto principy zkoumá již více než 20 let, objevil důkazy podporující teorie o energii matrixu, o nichž mluvil Planck. Popsal ji jako součást všeho, hvězd, hornin, naší DNA a všeho kolem nás. Není to fyzikální věc, kterou lze pozorovat například mikroskopem. Je to spíše vibrace, která je výsledkem působení síly energie. Žijeme ve vesmíru plném vibrací a naše těla jsou tvořena jejich energií, kterou sami vysíláme.

Tato silná energie se zdá být jako pevně utkaná síť, která spojuje veškerou hmotu a zároveň nás podstatně ovlivňuje prostřednictvím našich vlastních vibrací. Experimenty ukázaly, že nejsilnější jsou například frekvence lásky a prostředí, ve kterém se nacházíme. Vědecké experimenty prokázaly, že naše DNA se mění v závislosti na vibracích, které vytváříme. Nenávist, chamtivost a další negativní pocity vedou k nemocem. Máme v sobě sílu, která nás může léčit, ale také nám může škodit.

Katolická církev toto poznání stovky let zakazovala a skrývala. Vše se však změnilo v roce 1946, kdy jeden rolník v jeskyních v Kumránu objevil Svitky od Mrtvého moře, které obsahovaly biblické texty, komentáře k biblickým knihám. Byly však nalezeny i fragmenty biblických textů, které pocházely od lidí, kteří si z různých důvodů nepřáli, aby se v Kumránu našly křesťanské texty.

V Kumránu byl také nalezen sedm stop dlouhý svitek, dnes známý jako Kniha Izajášova, který popisuje rituály a modlitby, jež mají přinést změnu skutečnosti. Text byl napsán před více než 2 000 lety a popisuje kvantové teorie, které byly objeveny teprve před 100 lety. Najdeme v něm informace o existenci mnoha realit a světů, které lze vytvořit pomocí velmi soustředěné mysli.

Mnoho lidí věří, že tato kniha je velmi důležitá pro celé lidstvo, které v současné době spí a je v zajetí různých duchovních sil, které s námi manipulují ve svůj prospěch. Zmíněná kniha má tedy obsahovat modlitbu, díky níž se můžeme probudit a vymanit se z okovů nevědomosti, které na nás uvalila vláda a církev.

Autor: Stanislav Makovický, zdroj: Pubicmedievalist.com, NPR.org, NYTimes.com, Titulní obrázek: voltamax/Pixabay.com