Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Vědci odhalili o Zemi šokující fakt: Šílené, co má nastat v roce 2040

Objem stávajícího umělého materiálu přesahuje hmotnost celé zemské biomasy. Vyplývá to ze studie zveřejněné v časopise Nature. Její autoři započítali hmotnost budov, infrastruktury a dalších objektů vytvořených člověkem. Zjistili, že každých dvacet let se jejich objem zdvojnásobí a letos přesáhl jednu teratonnu, tedy bilion tun. Dopad lidských staveb od neolitu, kdy lidé začali hospodařit, je takový, že biomasy ubývá.

Autoři studie uvedli, že se snažili přesně a objektivně změřit rovnováhu mezi člověkem a přírodou. Mezi hmotu vyprodukovanou člověkem započítali beton, kov, plasty, cihly a asfalt, tedy materiály, jejichž výrobu si vynutil rozvoj městských sídel. Dospěli k závěru, že na každého člověka na planetě připadá materiál, jehož týdenní produkce přesahuje hmotnost jednoho člověka. Vliv člověka v tomto ohledu začal na Zemi akcelerovat na počátku 20. století. Současná geologická epocha by se měla nazývat antropocén, protože člověk zásadním způsobem ovlivňuje vývoj. Tento termín se již používá, ale zatím není jasné, čím by se měl označovat počátek tohoto období.

Tým Rona Mila z izraelského Wiezmannova vědeckého institutu se snažil změřit objem biomasy a materiálu vytvořeného člověkem od roku 1900 do současnosti.

V letošním roce tato hmotnost váží 1,1 teratonu a převyšuje hmotnost stávající biomasy. “Od doby zemědělské revoluce má lidstvo na svědomí snížení množství vegetace na polovinu. Moderní zemědělství využívá k obdělávání stále více půdy, ale celkový objem vypěstovaných plodin je mnohem menší než ztráty způsobené kácením lesů, lesním hospodařením a dalšími způsoby využívání půdy. Tento vývoj má důsledky pro koloběh uhlíku a lidské zdraví,” uvádí se ve studii.

Autor: Stanislav Makovický, zdroj: Nature, Titulní obrázek: Pixabay.com/JoBischPeuchet