Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Zastávky pardubické MHD budou šetrné vůči životnímu prostředí. Změní proto svůj vzhled

Pardubice společně s Pardubickým dopravním podnikem se rozhodli pomoct životnému prostředí a eliminovat počet zbytečně mrtvých ptáků, které se zabili o skla místních zastávek MHD. A přitom myslí také na slabozraké obyvatele Pardubic. Proto se v následujícím období zaměří na úpravu těchto zastávek. Vybrané přístřešky tak budou doplněny o prvky, které pomohou odstranit bariéry pro slabozraké a eliminují kolize s ptactvem. Radnice tento krok, který zvýší bezbariérovost ve městě, navíc podpoří dotací ve výši 380 tisíc korun, zbylé náklady uhradí Dopravní podnik města Pardubic.

Při přípravě návrhu, jaká vhodná a účinná opatření zvolit, spolupracoval dopravní podnik s Tyflocentrem Pardubice, které je v oblasti zrakových postižení opravdovým odborníkem. Výsledkem této spolupráce jsou jednotlivé moduly doplněné o prvky, které jsou v souladu nejen s podmínkami značení prosklených ploch pro slabozraké, ale také s doporučením České společnosti ornitologické. „Díky navrženým úpravám se tak předejde kolizím s ptactvem, které si při letu nemusí všimnout zejména prosklených ploch a jiných překážek v průletu. Stávající přístřešky, které budou nově upraveny, navíc svým provedením neodpovídají ani podmínkám značení prosklených ploch pro slabozraké, zároveň tak budou odstraněny hned dva nedostatky těchto zastávek,“ uvedl v tiskové zprávě náměstek primátora Pardubic Jan Nadrchal.

Tři pilotní zastávky jsou v této době již dokončeny. Upraveny jsou tak přístřešky zastávky Stavařov ve směru do centra Pardubic a přístřešky zastávek Krajský úřad v obou směrech. Stejným způsobem bude také „ošetřeno“ dalších vybraných 13 zastávek zahrnujících zastávky Na Okrouhlíku, Palackého, Polabiny hotel, Polabiny Kosmonautů, Polabiny Lidická, Polabiny Bělehradská, Polabiny Okrajová, Zimní stadion, Zborovské náměstí, Závodiště, Svítkov park a K Nemocnici. U některých zastávek budou opatření realizována u přístřešků v obou směrech, někde pouze v jednom směru.

S dokončením úprav jednotlivých přístřešků se počítá nejpozději do konce září 2023. Celkové náklady přitom dosahují výše přibližně 580 tisíc korun včetně DPH.

Štefan Čambal, foto: pardubice.eu

Tags: