Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Zelená střecha Urbanscape letos s dotací od státu

Zelené střechy přispívají k tepelnému komfortu uvnitř domů, zlepšují klima měst, zadržují srážkovou vodu i prachové částice a prodlužují životnost střechy. Spolu s kvalitním zateplením přispívají k realizaci energeticky úsporného domu. Navíc ten, kdo osadí svůj dům zelenou střechou Urbanscape, si ji může nechat zaplatit z programu Nová zelená úsporám.

Lidé od nepaměti sní o tepelném komfortu svých příbytků. Začali zateplováním vchodu do jeskyně a pokračovali přes zdokonalování stavebních konstrukcí až po jejich zateplení. Vše s jasným cílem uniknout mrazům, dešti nebo ostrým slunečním paprskům. Ideální příbytek disponuje stabilní komfortní teplotou za minimálně vynaloženého úsilí. Slovy dneška – nízkou spotřebou energií a nízkými výdaji za vytápění nebo klimatizaci.
“Zateplování konstrukcí a jejich vzduchotěsnost náleží již po delší dobu do základní charakteristiky nově stavěných budov a probíhajících rekonstrukcí,” připomíná Milan Pokrivčák, aplikační manažer z Knauf Insulation. Program Nová zelená úsporám reflektuje vývoj šetrného stavění a od ledna roku 2017 rozšířil opatření pro energeticky úsporné domy dotací o eko-prvek zelených střech. Systém zelené střechy Urbanscape od Knauf Insulation lze nyní pořídit s finanční podporou 500 Kč/m².

Modelový příklad zelené střechy

Majitel staršího domu plánuje zateplení střechy a fasády. Část peněz na rekonstrukci chce získat z dotace Nová zelená úsporám. Dům má střechu s nízkým sklonem vhodnou pro osázení zelenou střechou Urbanscape. S plánovaným zateplením domu získá majitel možnost zažádat o dotaci na zelenou střechu. Extenzivní skladba s minerálním substrátem a rozchodníky je lehká a je tedy vhodná i pro rekonstrukce, kde se s ní původně nepočítalo. Skladba vegetačního souvrství spolu se zateplením přispívá k lepšímu tepelnému komfortu pod střechou. Snižuje tepelné ztráty v zimě, v létě omezuje přehřívání interiéru.

Při realizaci zelené střechy se postupuje stejně jako při rekonstrukci zateplení střechy. Odstraní se původní, v tomto případě místy prorezlá střešní plechová krytina. Doplní se tepelné izolace. Foukanou minerální izolaci Supafil lze do prostoru pod plné podbití aplikovat přes několik předem připravených otvorů. V případě minerální izolace Unifit v rolích je potřeba odstranit celoplošné podbití a následně ho opět realizovat. Plocha podbití se opatří hydroizolací odolnou proti prorůstání kořenů a na tu pak proběhne pokládka systému zelené střechy Urbanscape.
Nová zelená úsporám, dotace na dům celkem: 247 550 Kč

  • Plocha fasády 202 m², dotace: 101 000 Kč x 1,05 = 106 050 Kč
  • Plocha střechy 140 m², dotace: 70 000 Kč x 1,05 = 73 500 Kč
  • Plocha zelené střechy 136 m², dotace: 68 000 Kč

V projektu na zateplení byly použity minerální izolace Knauf Insulation s Environmentálním prohlášením. Na tyto výrobky se vztahuje zvýhodněný koeficient 1,05. Dotace byla navýšena o 5 % a přinesla majiteli 25 000 Kč navíc.
Pro realizace rodinných domů nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí pro všechny konstrukce zvýhodněný koeficient upravující výši dotace koeficientem k = 1,1. Dotace je navýšena o 10%.
Dotace na zelenou střechu lze u stávajících domů získat pouze spolu s provedením zateplení a u nových rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Celoroční koberec s rozchodníky

Extenzivní střecha s rozchodníky je vhodná nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce. Montáž střechy je rychlá a ve většině případů netrvá déle než jeden den. Zazelenit s ní lze starší domy s plochou střechou nebo střechou s nízkým sklonem, například dům tzv. šumperák. Další vhodnou plochou jsou střechy garáží nebo plochy nevyužívaných teras. Systém Urbanscape zatíží střechu v suchém stavu pouze 21 kg / m².
Systém extenzivní zelené střechy Urbanscape od Knauf Insulation se skládá z ochranné fólie, drenážní fólie, minerálního substrátu Green Roll a rozchodníkového koberce.
Zelený koberec je vysázen z deseti až dvanácti typů rozchodníků. Více druhů umožňuje vegetační vrstvě kvést během delšího období a tím měnit vzhled zelené střechy. V období vegetačního spánku se barví do bronzova. Tyto sukulentní rostliny jsou nenáročné na péči a závlahu. Jsou velmi odolné. Splňují proto požadavek dotačního programu Nová zelená úsporám. Ten vyžaduje, aby zeleň při minimální údržbě vydržela po celou dobu udržitelnosti. Tedy deset let musí být vegetace minimálně na 2/3 plochy střechy v dobré kondici. Hlavní zásobník vody v souvrství představuje patentovaný vysoce nasákavý substrát z kamenné vlny Urbanscape Green Roll, který zadrží až 49 litrů vody na m².

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *