Cool magazín

Zábavný cool magazín

Type to search

Zkamenělá lebka neandrtálského dítěte s Downovým syndromem přinesla nečekaný nález

Vědci ze španělské univerzity prozkoumali zkamenělou lebku neandrtálského dítěte a přišli s nečekaným zjištěním: dítě mělo Downův syndrom. Skutečnost, že se dítě s tímto postižením dožilo šesti let, je podle vědců způsobena altruismem v rámci komunity, uvádí ABC News.

Výsledky nového výzkumu fosilie lebky neandertálského dítěte, které pravděpodobně trpělo Downovým syndromem, vrhají světlo na spolupráci a péči komunity, která dítěti pravděpodobně pomohla dožít se 6 let.

Bylo zjištěno, že úlomky fosilie objevené na archeologickém nalezišti Cova Negra ve španělské Valencii pocházejí z ucha neandertálského dítěte. Studie, na kterou odkazuje ABC News, byla ve středu zveřejněna v časopise Science Advances. Vědci zjistili, že dítě, dívka, žilo asi před 273 000 lety a vykazovalo vrozené vývojové vady odpovídající Downovu syndromu.

Vědci provedli CT vyšetření malého fragmentu spánkového laloku. Podařilo se jim zrekonstruovat vnitřní ucho, které vykazovalo pět abnormalit typických pro Downův syndrom.

Paleoantropoložka Mercedes Conde-Valverdeová z univerzity v Alcale ve Španělsku uvedla, že tyto rysy nebyly u neandrtálce dosud nikdy pozorovány.

“Jediný syndrom, který je slučitelný s celým souborem malformací přítomných v pozůstatcích, je Downův syndrom,” napsala Conde-Valverdeová.

Conde-Valverde však upozornil, že dítě s tímto syndromem by potřebovalo velkou pomoc a zvláštní péči, aby se vyrovnalo se svými zdravotními obtížemi.

Podle studie by se matka dítěte musela snažit zajistit péči o dítě a zároveň zvládat každodenní “povinnosti” spojené s paleolitickým životním stylem, který byl založen převážně na shánění potravy.

Pravěké děti s vrozenými chorobami čekala podle studie nejistá cesta od narození do dospělosti. Nemohly se spoléhat na vzájemnost v komunitě, a nemohly si tak vzájemně poskytovat péči.

Zjištění naznačují, že péče o děti u neandrtálců a homininů vznikla spíše na základě soucitu než reciprocity.

Autor: Stanislav M., zdroj: ABC NEWS, Titulní obrázek: Pixabay.com / Pixabay